A'U.......................21
Gorau taith er Gwr a'u tyf 164 : 1, Ll 84
Llywelyn a'u myn ym ynnia grym, 446 : 5, Ll 13
Enaid beirdd a'u clydwr, 1120 : 12, Ll 30
Wyneb y rhwydd-deb a'u rhoes. 1356 : 16, Ll 38
A'i dynion rhwydd a'u da'n rhad. 1427 : 18, Ll 6
Pell yw ym eu pwyll a'u moes; 1443 : 18, Ll 20
Blaenion cainc, blinyn a'u cr, 1472 : 19, Ll 13
Y truthain a'u traethai; 2346 : 31, Ll 18
Cof y serchogion a'u cr, 2525 : 33, Ll 6
A'u can hawddamor cennyd. 2677 : 35, Ll 42
Clerwyr coed, claerwawr a'u cr: 2800 : 37, Ll 18
Priffordd y bobl a'u pryffwnt. 3893 : 56, Ll 26
Plas yr ellyllon a'u plant. 4131 : 59, Ll 32
Eu braint a'u hennaint yw hwn. 4133 : 59, Ll 34
Gwyr Caer a'u gwaryau caeth, 4612 : 67, Ll 40
Lle deuddyn, llu a'u diddawr, 5853 : 88, Ll 29
'Ym y dn'; dyn mwyn a'u dwg.' 6232 : 95, Ll 18
Ai dyn fwyn a'u danfones.' 6244 : 95, Ll 24
O'r Deau, Mair a'u diainc, 7413 : 116, Ll 6
Ganthaw, a'u rhwydaw yn rhad, 8204 : 131, Ll 6
Nodwyddau, mi a'u diddawr, 9746 : 161, Ll 71
 
 AB........................4
7 Moliant Ieuan Llwyd ab Ieuan Fwyaf 702 : 6, Ll 140
10 Marwnad Rhydderch ab Ieuan Llwyd 951 : 9, Ll 80
21 Marwnad Gruffudd ab Adda 1585 : 20, Ll 48
Ab Nudd, wb ynn ei oddef! 4129 : 59, Ll 30
 
 ABAD......................2
Abad hael, fyth wybod hyn. 5362 : 78, Ll 48
Esgud wybr, ysgod abad; 9785 : 162, Ll 10
 
 ABADES....................1
Cais frad ar yr abades 3077 : 43, Ll 31
 
 ABER......................1
Neu bont ar aber, na bad. 3285 : 47, Ll 28
 
 ABERFFRAW.................1
I mi'n Aberffraw ym Mn, 2217 : 29, Ll 34
 
 ABERMAW...................1
Talwn fferm porth Abermaw 8101 : 129, Ll 25
 
 ABERTH....................5
Cryf aberth yw nerth, nid yn aertreiswyr 4 : 1, Ll 1
Cloch aberth, clau a chwiban, 2924 : 39, Ll 30
A dyrchafael yr aberth 2925 : 39, Ll 31
Cloch aberth y serchogion, 9422 : 155, Ll 37
Cloch aberth y drawsberth draw. 9881 : 164, Ll 4
 
 ABID......................1
Na gwiwben gwfl nac abid; 6861 : 106, Ll 46
 
 ABL.......................1
O ddysg abl, a'i ddisgyblion, 377 : 4, Ll 12
 
 ABSEN.....................2
A drwg i'm absen a drud. 1883 : 25, Ll 6
Yn absen, ofn wynebserth. 2137 : 28, Ll 30
 
 ABSENNAIR.................1
Ni chad o'm pen absennair. 6390 : 97, Ll 33
 
 AC........................203
Ac arwydd Iesu yw, 197 : 1, Ll 102
Hefyd, ac o'r byd i'r bedd, 417 : 4, Ll 48
Llaw hael, ac enw Llywelyn. 443 : 5, Ll 12
Llys gwin ac emys, ddigamoeddgyllid, 577 : 6, Ll 57
Truan ac eirian, pawb a garodadl, 697 : 6, Ll 137
Nis erfyn o brudd ac nis arfaidddraw 805 : 8, Ll 19
Ac annwyl hawddamor; 1029 : 11, Ll 14
Dewraf wyd ac euraf gwr 1141 : 13, Ll 3
Ac annwyl wyf, befrnwyf byd, 1189 : 14, Ll 5
Ac annerch wlad Fn gennyd. 1190 : 14, Ll 6
Ac nid af, perffeithiaf pr, 1201 : 14, Ll 17
Ac yfed gydag Ifor, 1224 : 14, Ll 36
Ac ariant, moliant milioedd, 1265 : 15, Ll 19
Cywaethog ac enwog wyf, 1346 : 16, Ll 28
Ac aur coeth, fal y gwyr cant, 1348 : 16, Ll 30
Ac arfau Ffrengig erfai, 1350 : 16, Ll 32
Mae'n waeth am dadmaeth, mae drrhof ac ef 1367 : 17, Ll 5
Ar y sydd ac a fydd fyth. 1377 : 17, Ll 12
Ac anwylyd, prudd a gynheiliaint, 1397 : 17, Ll 26
Ac undyn ydyn' ni'm oedaintam fudd, 1406 : 17, Ll 35
Ac un ddadannudd am fudd fyddaint. 1407 : 17, Ll 36
A golau fenestr ac aelfeiniaint. 1413 : 17, Ll 42
19 Anrhegion Dafydd, Madog ac Iorwerth 1455 : 18, Ll 30
Ac ar bawb o garu bun. 1493 : 19, Ll 30
Hael oedd, ac ni hawl iddi 1496 : 19, Ll 33
O gerdd dda, ac arwydd oedd, 1545 : 20, Ll 14
Eos yn nos ac yn nydd, 1591 : 21, Ll 4
Ac organ dra diddan draidd 1624 : 21, Ll 33
Ac aur eos garuaidd; 1625 : 21, Ll 34
Primas ac urddas y gerdd. 1673 : 22, Ll 22
Ac weithian gwan ydiw'n gwawd. 1713 : 22, Ll 56
Ac onis myn, gefyn gau, 1964 : 26, Ll 7
Ac i'r organ, simffan saint, 1977 : 26, Ll 18
Ac na fynned, ced a'i cl, 1988 : 26, Ll 27
Ac o'r rhyfel a l, aed. 2007 : 26, Ll 46
Ac ni'm dawr, newyddfawr nwyf, 2092 : 27, Ll 59
Ac ar dy wefl mefl ym Mn. 2107 : 28, Ll 4
Main ac aur ym Mn a gaf. 2147 : 28, Ll 40
Ac odid, elywwrid liw, 2252 : 30, Ll 5
Ac a wnaeth, arfaeth aerfa, 2282 : 30, Ll 31
Rhygrin o gysgawd, groen ac esgyrn, 2439 : 31, Ll 80
Cyfaill cariad ac adar, 2524 : 33, Ll 5
Ac wybren loyw hoyw brynhawn, 2544 : 33, Ll 25
Ac adar aml ar goedydd, 2546 : 33, Ll 27
Ac irddail ar wiail wydd, 2547 : 33, Ll 28
Ac annog llanw ac annwyd, 2558 : 33, Ll 37
Ac annog llanw ac annwyd, 2558 : 33, Ll 37
Ac mewn naint llifeiriaint llwyd, 2559 : 33, Ll 38
Ac awyr drymled ledoer 2562 : 33, Ll 41
Ac awyr erwyr araf, 2576 : 34, Ll 7
Ac eli tw', ddodw ddadl, 2638 : 35, Ll 9
Ac ennaint coedydd gynnadl. 2639 : 35, Ll 10
Ac egin gwin a gwenith 2712 : 36, Ll 23
Och wr mul ac na chr mwy.' 2769 : 36, Ll 68
Ac allor serch yw'r gelli 2813 : 37, Ll 29
Ac edn bach a geidw ynn bwyll 2841 : 38, Ll 15
Ac edrych gwedy'n gwiwdraul 2879 : 38, Ll 47
Ac eos gain fain fangaw 2921 : 39, Ll 27
Ac eistedd dan fedw gastell 2997 : 41, Ll 11
Ac uwch dy ben, fedwen fau, 3001 : 41, Ll 15
Pwl wyf, ac ni wn pa le. 3028 : 42, Ll 6
Cais yn y llan ac annerch 3055 : 43, Ll 11
Ac fry y ceny bob cerdd. 3098 : 44, Ll 14
Ac Iolydd, ci efydd coch. 3222 : 46, Ll 26
I'r maes ac nac aro mwy. 3228 : 46, Ll 32
A gynnull pwyll ac anian. 3415 : 49, Ll 18
Ac a'i gyr, nid byr y bydd, 3507 : 50, Ll 42
Ac ni wn o'm pwn poenglwyf 3726 : 54, Ll 15
Yn wyw iawn ac yn i oll. 3773 : 54, Ll 58
Goeglwybr rhwng bron ac eglwys. 3897 : 56, Ll 30
Llesg ac ysgymun ei llwyth, 3924 : 56, Ll 55
Ac ni ddaw, poen addaw, pwl 4002 : 57, Ll 51
Ac nid teg, rhag breg na brad, 4117 : 59, Ll 20
Ac aros gwen goris gwydd. 4156 : 60, Ll 4
A gais rhag piglaw ac d. 4220 : 61, Ll 8
Ac yno heb ddigoni 4291 : 62, Ll 21
Ac a wnaeth, rheolaeth rhus, 4508 : 65, Ll 47
Teg, ac un artaith wyd di. 4542 : 66, Ll 22
Yn greulawn ac yn llawn llid, 4578 : 67, Ll 12
Ac addurn oedd i'r gwyddau. 4592 : 67, Ll 22
Ni'n dau, ac no geiriau'r gwr, 4608 : 67, Ll 36
Ac agor y dromddor draw. 4751 : 69, Ll 38
Ac weithiau y'm bygythia. 4841 : 71, Ll 14
Rhyfel ac oerfel a gr. 4917 : 72, Ll 28
Ac o nerth gweddi gerth gu, 5024 : 73, Ll 69
Ac o ras y gwir Iesu, 5025 : 73, Ll 70
Ac unsut, fy nyn geinsyw, 5042 : 74, Ll 9
Ysgafn fryd, ac yd a gr. 5146 : 75, Ll 29
Ac yn cerdded y gwledydd 5375 : 79, Ll 7
Ac i fforest yn gestwng, 5377 : 79, Ll 9
Yn dda'r oed ac yn ddewr wych, 5532 : 82, Ll 8
Ac weithian, mae'n fuan fr, 5537 : 82, Ll 13
Cefais, ac wi o'r cyfoeth, 5584 : 83, Ll 29
Ac os caiff hefyd, bryd brau, 5598 : 83, Ll 41
Ac ergyd hefyd difai 5790 : 87, Ll 21
Ac i'r lan ar ddiwanfa 5804 : 87, Ll 33
Ac am hynny, gem honnaid, 5808 : 87, Ll 35
Ac nid ynyd ciglyd caeth. 5833 : 88, Ll 10
Ygus dwf, ac ystafell 5841 : 88, Ll 17
Ac erddigan gan y gainc 6008 : 91, Ll 15
Ac e'n cael canu'r gainc hon. 6033 : 91, Ll 36
A roes bun, ac un a'i gwyr, 6139 : 93, Ll 33
Ac ennill clod ac annerch 6172 : 94, Ll 7
Ac ennill clod ac annerch 6172 : 94, Ll 7
Ac 'i llaw sawduriaw serch. 6173 : 94, Ll 8
Ac yntau a ddechreuawdd 6223 : 95, Ll 13
Rhew ac eiry, rhyw garedd, 6292 : 96, Ll 3
Nos a dydd, ac nid nes dawn. 6299 : 96, Ll 10
Ac ymaith draw i'r Gamallt 6310 : 96, Ll 21
Ac i'r Rhiw er gwiw ei gwallt. 6311 : 96, Ll 22
Ystig fm ac anaraf 6319 : 96, Ll 29
Ac iawn lle ni aller gwad. 6419 : 97, Ll 58
Ni byddwn dan law ac d 6462 : 98, Ll 33
Gwrle telyn ac orloes, 6493 : 99, Ll 11
Ac o dodir ar dir da: 6534 : 99, Ll 48
Ac yno, em y genedl, 6560 : 100, Ll 15
Ac annerch dy hun gennyd. 6747 : 104, Ll 32
Er gemau, aur ac owmal, 6826 : 106, Ll 15
Ac na ddywaid, f'enaid fun, 6890 : 106, Ll 73
Morfudd, ac nid o'm erfyn, 6947 : 107, Ll 45
Ac nid oes, edn fergoes fach 6984 : 108, Ll 27
Ac ni wyr Fair, glodair glud, 6994 : 108, Ll 35
Ac ni chaid o'i chyfoedi 7000 : 108, Ll 41
Ac aradr cyweirgadr call 7030 : 109, Ll 21
Ac yn aeddfed gynyddfawr, 7048 : 109, Ll 38
Ac ni thyr yn l gyr gwrdd. 7104 : 110, Ll 18
Y ceirch ac ni wyl y cae. 7246 : 112, Ll 24
Ac ni welaf, hyaf hawl, 7249 : 112, Ll 27
I fardd bun ac i feirdd byd. 7421 : 116, Ll 12
Ac unclust yw ar ganclawdd, 7423 : 116, Ll 14
Ac na edwch y cwch cau 7458 : 116, Ll 45
Ac iddo dan y gweddau 7545 : 118, Ll 20
Ac a'i gwnaeth, brodoriaeth braw, 7566 : 118, Ll 39
Ac i'm tl mae gofalglwyf. 7582 : 119, Ll 5
Amen, ac ni chanaf mwy. 7595 : 119, Ll 14
Ac os caf liw gwynnaf gwawn, 7628 : 120, Ll 27
Ac o bu gynt, tremynt tro, 7685 : 121, Ll 15
Ac na fydd adwerydd wael. 7688 : 121, Ll 18
Ac a'i rhywnaeth, gwaeth no gwir, 7706 : 122, Ll 4
Ac anian gynfigennus 7708 : 122, Ll 6
I mewn cof ac ym min cais, 7815 : 123, Ll 37
Rhoddais, ac ni henwais hi, 7921 : 125, Ll 15
Ac er Non, calon a'i cl, 8077 : 129, Ll 3
Ac er Dewi, Eigr dawel, 8078 : 129, Ll 4
Yr l ac y dl y dyn. 8116 : 129, Ll 40
Ac o Wynedd pan henyw, 8162 : 130, Ll 27
Ac wyr i haul awyr yw. 8164 : 130, Ll 28
Ac aur, gwn dy ddiheuraw, 8399 : 135, Ll 3
Ac ysgwthr celg ac esgus; 8456 : 135, Ll 54
Ac ysgwthr celg ac esgus; 8456 : 135, Ll 54
O hud gwir ac o hoed garw; 8460 : 135, Ll 58
Ac er hynny nid oedd nes 8535 : 137, Ll 17
Na bewn, ac eraill a'i barn, 8538 : 137, Ll 20
Ac er mawrwerth y gwerthir 8597 : 138, Ll 21
Cyfliw Fflur ac eglurwawn, 8663 : 140, Ll 5
Ac o dair ydd air i ddwy. 8740 : 142, Ll 28
Ac yno yn yr argoed 8787 : 143, Ll 23
Ac nis gwybydd dyn eiddig 8799 : 143, Ll 33
O gerdd dda, ac arwydd yw, 8832 : 144, Ll 22
I dwyll hon, ac nid dull hawdd. 8892 : 146, Ll 16
Gwyn ac addwyn ei hwyneb, 8909 : 146, Ll 31
Ac adrodd pynciau godrist 8917 : 147, Ll 3
Ac adail gron ac awdl Grist. 8918 : 147, Ll 4
Ac adail gron ac awdl Grist. 8918 : 147, Ll 4
Nawdd Duw, ac na ddywaid au. 8926 : 147, Ll 10
Ac i'm tl mae gofalglwyf 8938 : 147, Ll 19
Ac na bu ym o'm llawrudd 8956 : 148, Ll 11
Ac arfer o'th baderau. 8973 : 148, Ll 26
Ac annog gwyr a gwragedd 8978 : 148, Ll 31
I bechod ac anwiredd. 8979 : 148, Ll 32
Gwraig a hinon ac iechyd. 8991 : 148, Ll 42
Ac am hynny nid rhyfedd 8996 : 148, Ll 47
Ac o uffern bob tristwch. 9001 : 148, Ll 50
Hen ac ieuanc, claf ac iach. 9003 : 148, Ll 52
Hen ac ieuanc, claf ac iach. 9003 : 148, Ll 52
Pand englynion ac odlau 9008 : 148, Ll 57
Nid 'r un bwyd ac enllyn 9014 : 148, Ll 61
Ac amser i olochwyd, 9017 : 148, Ll 64
Ac amser i bregethu 9018 : 148, Ll 65
Ac amser i gyfanheddu. 9019 : 148, Ll 66
Ac am hynny, 'r deddfol Frawd, 9034 : 148, Ll 79
Ac a'th wyl heddiw'n friw frig, 9155 : 151, Ll 5
Ac wedy hynny o'th glwyf heinustrwm 9239 : 152, Ll 37
Hen fu ac ifanc a hael. 9274 : 153, Ll 24
Yn ddyn aur ac yn Dduw nef. 9276 : 153, Ll 26
Gwnaeth bader ac offeren, 9281 : 153, Ll 29
Nis llysg ac nis diysg dyn, 9400 : 155, Ll 18
Ac er a ddl a ddrycin 9401 : 155, Ll 19
O gaeau main ac aur ml. 9461 : 156, Ll 6
Ac asur ar gyswllt ia 9468 : 156, Ll 13
Ac aur bwrw o gaer Baris. 9477 : 156, Ll 22
Ac aur Ffrainc, unne geirw ffrwd, 9479 : 156, Ll 24
Ei theced, ac na thycia! 9483 : 156, Ll 28
Agos ym, ac i'm siomi 9529 : 158, Ll 9
Ac erof fi dwg arwydd; 9652 : 160, Ll 28
Ac ar hyd moelgaerau hen; 9688 : 161, Ll 20
Ac adar gogyfoediawn. 9817 : 162, Ll 40
Ac o beth ei gobeithiaw. 9827 : 162, Ll 50
Ac erchi drwy naw gorchest 9852 : 163, Ll 17
Es ac Ef a llythr hefyd, 9906 : 164, Ll 21
En ac A, dwg hynny i gyd.' 9907 : 164, Ll 22
Ac arno naw cangen; 10132 : 170, Ll 2
Gwr balch ac og ar ei ben, 10133 : 170, Ll 3