A'N.......................9
Dwyfron Mab Duw fry a'n medd. 365 : 4, Ll 2
Llawen grair, a'n pair yn perillwyddfoes, 477 : 5, Ll 43
Cymro glew a'n gadewis, 693 : 6, Ll 135
Gimin, dioer, gem a'n deiryd, 1694 : 22, Ll 39
Yn iach, ein llywiawdr a'n in, 2679 : 35, Ll 44
Ein ceinnerth fedw a'n cynnail. 5844 : 88, Ll 20
Gwerin nef a'n cartrefo! 9265 : 153, Ll 15
Duw fo'n porth a'n cymhorthwy, 9307 : 153, Ll 53
A'n cwyn am y bedwlwyn bach? 9389 : 155, Ll 10
 
 A'R.......................78
4 Lluniau Crist a'r Apostolion 361 : 3, Ll 12
Y deuddeg oll a'r dioddef, 369 : 4, Ll 6
A'r Drindod, cymhendod cu, 372 : 4, Ll 9
A'r deuddeg, lawendeg lu, 382 : 4, Ll 17
A'r tefyrn ymhob plas, 435 : 5, Ll 6
A'r llall, do gwall, yn dy gwag. 568 : 6, Ll 52
A'r Llystyn yn arlloesty. 574 : 6, Ll 56
A'r hollfyd fel ffurf rhod; 650 : 6, Ll 106
A'r drydedd och, gloch y Glyn, 974 : 10, Ll 19
Mawr ir teg y mr a'r tir, 1340 : 16, Ll 24
Canwyr i'r synnwyr a'r sn; 1559 : 20, Ll 26
Ym, a'r march gwydd, hydd hoywddaint, 1976 : 26, Ll 17
Rhefr gwydd, gad rhof i a'r gwr. 2311 : 30, Ll 56
A'r byd yn hyfryd yn haf. 2577 : 34, Ll 8
A'r wybren dew, bolwen bl. 2683 : 35, Ll 48
A'r eos ar ir wiail, 2694 : 36, Ll 5
A'r fwyalch deg ar fwlch dail, 2695 : 36, Ll 6
A'r ehedydd, lonydd lais, 2700 : 36, Ll 11
A'r galon fradw yn cadw cof, 2708 : 36, Ll 19
A'r enaid yn ir ynof, 2709 : 36, Ll 20
A'r draenwydd yn ir drwynwyn. 2715 : 36, Ll 26
Y rhew a'r pibonwy rhwydd. 3797 : 55, Ll 8
Ar hyd y du grimp a'r rhew. 3841 : 55, Ll 46
Y tyno dail a'r to'n deg, 3845 : 55, Ll 50
A'r hir hawddamor i'r haf. 3859 : 55, Ll 62
Anffawd i'r tafawd a'r tn! 4257 : 61, Ll 42
Ar gwr y graig, a'r gaer gron. 4397 : 64, Ll 4
A'r llaw a'i lladdodd llif, 4511 : 65, Ll 50
Un dewr cryf, myn Duw a'r crair! 4580 : 67, Ll 14
A'r ail porthor yw'r ddr ddig, 4629 : 68, Ll 9
I'r drws, a'r ci mws i'm l. 4670 : 68, Ll 46
A'r ddr islaw'r cr a'r ci 4688 : 68, Ll 62
A'r ddr islaw'r cr a'r ci 4688 : 68, Ll 62
A'r ddeudrestl a'r holl ddodrefn. 4991 : 73, Ll 42
A'r ddeudrestl a'r holl ddodrefn. 4991 : 73, Ll 42
A'r byd, am ei gwynbryd gwiw, 5044 : 74, Ll 11
A'r tir adwaenwn hyd dydd, 5376 : 79, Ll 8
A'r ewig wen unbennes 5419 : 79, Ll 45
A'r campaudygn y cwympais. 5542 : 82, Ll 18
Dyddgu a'r gwallt gloywddu gln. 5756 : 86, Ll 54
Rhyngthyn' a'r anoddun noeth. 5803 : 87, Ll 32
A'r dysgiad, diwygiad dyn, 5992 : 91, Ll 3
Yn gyflawn o'r dawn a'r dysg, 6047 : 92, Ll 10
A'r gwr dygn 'r gair digall 6068 : 92, Ll 27
Rhai a'r a'th eilw 'y rhiain' 6362 : 97, Ll 7
A'r fau finnau ar f'annwyl 6783 : 105, Ll 27
Aethost, wi o'r gost a'r gamp, 6868 : 106, Ll 53
A'r llall, ddyn falchgall fylchgaer, 7155 : 111, Ll 19
A'r llall yn des ysblennydd, 7209 : 111, Ll 65
Trychwanddyn, a'r trwch ynddi. 7441 : 116, Ll 30
A'r rhain cyn dynned 'r rhisg, 7561 : 118, Ll 34
Bid i'th farn a'r byd a'th fawl: 7681 : 121, Ll 12
A'r bawheion a soniant, 7717 : 122, Ll 15
A'r porthawr, ni'm dawr i'm dydd, 7747 : 122, Ll 41
A'r ffluwch bengrech ledechwyrth 8267 : 132, Ll 15
Fi a'r ddyn, ofer o ddau, 8308 : 133, Ll 8
A'r ail fydd, dydd da ddyall, 8439 : 135, Ll 39
Byr y trig a'r berw a'i try. 8500 : 136, Ll 20
A'r grog fyw, fynnu gwraig fyth. 8686 : 140, Ll 24
A'r chweugain ar oed chwegwaith 8725 : 142, Ll 13
A'r ail nis gwybu erioed, 8798 : 143, Ll 32
148 Y Bardd a'r Brawd Llwyd 8941 : 147, Ll 20
I'm gwely rhof a'r pared. 8963 : 148, Ll 18
Yw'r hymner a'r segwensiau, 9009 : 148, Ll 58
A'r rhain y sydd, ffydd ffalsddull, 9054 : 149, Ll 5
Grysan o'r combr a'r grisiant; 9118 : 150, Ll 18
Rhwng y gweundir a'r gwyndwn, 9152 : 151, Ll 2
A'r Mab Rhad a gad o'r Gair. 9304 : 153, Ll 50
A'r Gair yw Duw ein gwir Dad. 9306 : 153, Ll 52
154 Yr Eos a'r Frn 9310 : 153, Ll 54
Canwyr y synnwyr a'r serch, 9383 : 155, Ll 4
Mi a'r fun, mau ofynaig, 9543 : 158, Ll 21
Nid rhaid iti, 'm Duw a'r crair, 9637 : 160, Ll 17
Y ffyrdd i Fn a'r ffordd fau. 9762 : 161, Ll 85
Drwy dy nerth di a'r Rhiain, 9970 : 164, Ll 69
Twrn ffyrnig, a'r tewfrig tau. 9994 : 165, Ll 16
A'r pigau cain a'r main mau'. 10008 : 165, Ll 28
A'r pigau cain a'r main mau'. 10008 : 165, Ll 28
 
 A'TH......................34
Gwell na thi, gwall a'th ddyun, 2142 : 28, Ll 35
Dyn uwchben a'th argenfydd, 3129 : 44, Ll 41
Dawn a'th roes Duw Un a Thri, 3132 : 44, Ll 44
A'th gynnail, mae iaith gennyd, 3134 : 44, Ll 46
Duw a'th eilw, du ei thalaith. 3369 : 48, Ll 36
A'th weled, wr, i'th wl da, 3597 : 52, Ll 22
Doe a'th gynullodd ar dir. 4530 : 66, Ll 12
Mi a'th wisgais, maith wasgawd, 4531 : 66, Ll 13
Ef a'th las dur glas glew, 4543 : 66, Ll 23
I'r nen, a'th enaid i'r nef. 4552 : 66, Ll 30
A'th lun gwych, wyth liwne gwawn'. 4893 : 72, Ll 8
Na'th gawn. Gwyn ei fyd a'th gi. 5813 : 87, Ll 40
Mi a'th gaf, addwyn wyneb, 5818 : 87, Ll 43
Nid gwahodd gwyw a'th gydfydd, 5828 : 88, Ll 5
Rhai a'r a'th eilw 'y rhiain' 6362 : 97, Ll 7
A'th freichiau, hoen blodau haf, 6870 : 106, Ll 55
Ystyriawl i'th fawl a'th fedd, 7274 : 113, Ll 6
Duw a'th fawl, hawdd ganmawl hir, 7279 : 113, Ll 11
O'th gof y truan a'th gr, 7494 : 117, Ll 8
Bid i'th farn a'r byd a'th fawl: 7681 : 121, Ll 12
A'th ogyfoed a'th gafas.' 7840 : 123, Ll 58
A'th ogyfoed a'th gafas.' 7840 : 123, Ll 58
Cr di a'th gr, dyn doeth gain.' 7932 : 125, Ll 24
Eithr dy hud a'th air dy hun. 8430 : 135, Ll 32
Hynny a'th bair i'r pair poethgroen, 9082 : 149, Ll 25
Er dy lud a'th anudon 9090 : 149, Ll 31
A'th eiriau certh a'th serth sn, 9091 : 149, Ll 32
A'th eiriau certh a'th serth sn, 9091 : 149, Ll 32
Gwae a'th weles, dygesynt, 9153 : 151, Ll 3
Ac a'th wyl heddiw'n friw frig, 9155 : 151, Ll 5
A'th rwymiad creulon yn orthrymusgaeth, 9234 : 152, Ll 33
A'th blas, cywair wyd, i'th blu 9857 : 163, Ll 20
A'th yrrodd, ni'm gwahoddes, 9896 : 164, Ll 15
Poen a'th ddug, pwy a wnaeth hyn'. 9996 : 165, Ll 18