'YNFYD....................1
'Ynfyd fu 'i anfad fr, 9944 : 164, Ll 43
 
 'YR.......................1
'Yr adlaesferch, wawr dlosfain, 4886 : 72, Ll 1
 
 'YS.......................2
'Ys gwaeth, medd y famaeth fau, 7935 : 125, Ll 25
'Ys mau gwyn, gwirswyn gwersyllt, 9175 : 151, Ll 23
 
 'YSTYR....................1
'Ystyr pan welych y dyn 9068 : 149, Ll 15
 
 -.........................6
Rhyfedd yw cemyw camyrn, - bengnawd fr, 2432 : 31, Ll 73
Anwr yn sawdwr, ys edyrn - yn rhaid, 2434 : 31, Ll 75
Euog drum lleuog, drem llewyrn - wystnlwyth, 2436 : 31, Ll 77
Rhwyddlawdr anhuawdr, annhyrn - rhwymgnawd, 2438 : 31, Ll 79
Ei threfn fydd bob pythefnos - 4040 : 58, Ll 25
Ei thref dan nef ydiw nos - 4041 : 58, Ll 26
 
 A.........................1142
Llanw llawndraidd a gyrraidd Gaer. 37 : 1, Ll 20
Dwfr dros lennyrch a gyrch Gaer. 81 : 1, Ll 40
Dwyn gem a garem i Gaer. 101 : 1, Ll 48
A bod, gwawl nawsglod, gwael annisglairgrupl, 147 : 1, Ll 73
A byw yn llwyrgryf a bair 156 : 1, Ll 79
A byw yn llwyrgryf a bair 156 : 1, Ll 79
Myrdd a fawl, gwehynfawl gwin, 177 : 1, Ll 91
myrr a gwin, 190 : 1, Ll 98
Wawr eurglawr byd a erglyw 207 : 1, Ll 107
Mynog ball eurog a bell orywDeifr 211 : 1, Ll 109
ddileddf ddeddf a ddoddywi Gaer, 220 : 1, Ll 113
Eurog ball, a orug byw. 224 : 1, Ll 116
A genmyl eu dawn maith; 247 : 1, Ll 126
A seilwyd yn Benrhaith, 254 : 1, Ll 130
Et ne permittas me separari a te 319 : 2, Ll 24
A gosod, fau fod, fyfi,Gun urdda', 322 : 2, Ll 25
A wnaeth nef a byd i ni. 349 : 3, Ll 2
A wnaeth nef a byd i ni. 349 : 3, Ll 2
A iasiwyd ynghylch Iesu. 383 : 4, Ll 18
A Ieuan wiw awen wych; 391 : 4, Ll 24
A Phylib oreuwib ras, 392 : 4, Ll 25
Gwyndroed yw, a gwiw Andras; 393 : 4, Ll 26
A Sain Simon, rhoddion rhwydd. 395 : 4, Ll 28
A Thomas gyweithas goeth; 399 : 4, Ll 32
A Iago, rhai diogan; 403 : 4, Ll 36
Dydd a gafas y deuddeg 411 : 4, Ll 42
A gafas Crist, a'i gyfog, 415 : 4, Ll 46
Oglais Lloegr a Phrydyn, 441 : 5, Ll 10
Lle dl yr holl fyd a dynn, 442 : 5, Ll 11
Llywodraeth a wnaeth a maeth i mi. 449 : 5, Ll 16
Llywodraeth a wnaeth a maeth i mi. 449 : 5, Ll 16
Lle gnawd cael gwasgawd a gwisgiddillad, 452 : 5, Ll 19
Lle cynefin gwin a gweiniheilgyrn, 454 : 5, Ll 21
Llywelyn drawstyn a drosti. 468 : 5, Ll 34
Llawenydd a roes am oes i mi. 478 : 5, Ll 44
Llawfad aur-rhuddiad a wyr rhoddi. 480 : 5, Ll 46
Llwydda, na threia, Un a Thrirhag llaw, 481 : 5, Ll 47
Dyfed a siomed, symudei mawrair, 487 : 6, Ll 1
Hyddawn fur, a heddiwn fud. 490 : 6, Ll 4
Gwawr gwir nef a llawr, llef alltudoedd hon, 514 : 6, Ll 17
Pob meistrolrwydd a wyddud, 523 : 6, Ll 23
A rhyfedd y'm cosbed, 540 : 6, Ll 34
Gwae'r nai a oerai, a erygweled, 571 : 6, Ll 53
Gwae'r nai a oerai, a erygweled, 571 : 6, Ll 53
Gwr, nid gwas, a las o loes archolldur, 595 : 6, Ll 69
A diriaid fu'r dygngoll, 596 : 6, Ll 70
Cyrdd a glyw, cwyn llyw, cyn llas. 604 : 6, Ll 75
A laddo a leddir. 608 : 6, Ll 78
A laddo a leddir. 608 : 6, Ll 78
Diben fo, hwn a dybir, 609 : 6, Ll 79
Dibaid gwae, a Duw boed gwir. 610 : 6, Ll 80
A chyllell faelereg, 614 : 6, Ll 82
Y gelyn a wnl galar; 620 : 6, Ll 86
A laddo dyn 'i loywddur, 621 : 6, Ll 87
I luddias hoedl, a leddir. 622 : 6, Ll 88
Haearn chof a barn byd. 628 : 6, Ll 92
A wnl argae, gwae a gwalli'r deau, 631 : 6, Ll 93
A wnl argae, gwae a gwalli'r deau, 631 : 6, Ll 93
A gaiff dial cuall; 632 : 6, Ll 94
A wnl drwg o dreigl anghall 633 : 6, Ll 95
Oedd yn Lloegr a Chymru. 638 : 6, Ll 98
Llaw i'th l llyfr a thelyn. 658 : 6, Ll 112
Och a ddyd ei gyfoeth, 662 : 6, Ll 114
Och rydd a roddaf drannoeth, 663 : 6, Ll 115
Och beunydd, ei ddydd a ddoeth. 664 : 6, Ll 116
Salw a thost am ir costrith, 685 : 6, Ll 129
Truan ac eirian, pawb a garodadl, 697 : 6, Ll 137
Newyddion roddion ym Mn a maeth, 712 : 7, Ll 6
A gwydr egin coed, gwiw diriogaeth. 738 : 7, Ll 24
Gwawr a garodd awr y gerddwriaeth. 744 : 7, Ll 28
Gaeaf, cynhaeaf a haf hyfaeth. 750 : 7, Ll 32
Da a fyn ym gnawd, diofn y'm gwnaeth. 754 : 7, Ll 34
A Dewi yng ngwlad yr hud, 780 : 8, Ll 2
Neirthiad a gefais, didrais dwydraidd, 803 : 8, Ll 17
Nid byr fawl gwrawl a gyrraiddym Mn 811 : 8, Ll 23
Ag yw cyw y dryw, caeau a draidd. 824 : 8, Ll 32
Llawer bron am hon ym Mhennardd a hyllt, 867 : 9, Ll 13
O ddawn, gyfiawn gael, wr hael, a rhad, 909 : 9, Ll 40
Ymy a neidiawdd o'i mynediad. 923 : 9, Ll 54
Gwenynen addien a wyddiad ei dawn, 934 : 9, Ll 65
Gwinfwrdd a berthedd, gwynfeirdd borthiad. 941 : 9, Ll 72
Gwyrdd fy ngrudd a chrych, fawrnych farwnad. 945 : 9, Ll 75
Na chloch uwch no'r och a roed. 961 : 10, Ll 8
Pefr loes, pwy a roes yr och? 965 : 10, Ll 10
A roddes hon am Rydderch, 967 : 10, Ll 12
Och gwr a fai'n awch garu 972 : 10, Ll 17
Llef ail, a roes Llywelyn. 975 : 10, Ll 20
A roddo Duw i Rydderch. 1005 : 10, Ll 44
A Naf o logawd nef oleugor, 1035 : 11, Ll 18
Nawdd, myr a rwyfawdd, Mair ar Ifor. 1041 : 11, Ll 24
A Nudd oreugamp neddair agor; 1043 : 11, Ll 26
Neud berth a chyngerth uwch angordeifrblas, 1044 : 11, Ll 27
Hwyliais a chefais chyfordurfyng 1062 : 11, Ll 43
A medru treio aer, 1080 : 12, Ll 6
O ufudd-dawd, ffawd a ffydda chiried, 1092 : 12, Ll 13
A charu ei brydydd, 1093 : 12, Ll 14
A ffyniant aml dilyth, 1100 : 12, Ll 18
O gampau gorau a garafar wr, 1125 : 12, Ll 33
O roddion aml a rhwyddaf, 1127 : 12, Ll 35
'th glod, a dyfod, Ifor. 1144 : 13, Ll 6
Cyfaillt a mab aillt y beirdd, 1156 : 13, Ll 16
Da wyd a syberw dy ach, 1159 : 13, Ll 19
Duw a fedd, dau ufuddach 1160 : 13, Ll 20
A hyd y gwlych hoywdo gwlith, 1172 : 13, Ll 30
A hyd y gwlych hoywdeg law, 1174 : 13, Ll 32
Hydr yw, a hyd y clyw clust, 1176 : 13, Ll 34
A hyd y tyf hadau teg, 1178 : 13, Ll 36
Serch Ifor a glodforais, 1199 : 14, Ll 15
Ufudd a da ei ofeg, 1217 : 14, Ll 31
Mi a gaf, o byddaf byw, 1222 : 14, Ll 34
A saethu rhygeirw sythynt 1225 : 14, Ll 37
A bwrw gweilch i wybr a gwynt, 1226 : 14, Ll 38
A bwrw gweilch i wybr a gwynt, 1226 : 14, Ll 38
A cherddau tafodau teg 1227 : 14, Ll 39
A solas ym Masaleg; 1228 : 14, Ll 40
Gware ffristiawl a thawlbwrdd 1229 : 14, Ll 41
Rhagor rhag Ifor a gaf. 1236 : 14, Ll 46
Mi a dyngaf 'm tafawd, 1249 : 15, Ll 5
A gorau gwr yw d'wr di. 1252 : 15, Ll 8
A roes Ifor resawfardd. 1260 : 15, Ll 15
A mwnai ym mhob maneg: 1262 : 15, Ll 16
Merched a fydd yn erchi 1267 : 15, Ll 21
A bery byth heb air bost. 1284 : 15, Ll 36
A seiliwyd ym Masaleg? 1302 : 15, Ll 54
Menig o'i dref a gefais, 1305 : 15, Ll 55
O ddyn yr eilwaith a ddl. 1320 : 16, Ll 6
I'r neb a garai o'r naw 1329 : 16, Ll 15
Fy naf wyd a gwrddaf gwr, 1333 : 16, Ll 17
A heddwch, Ifor hoywddawn. 1338 : 16, Ll 22
Nef a phresen, cledren clod. 1342 : 16, Ll 26
Cawn o ddawn a eiddunwyf, 1345 : 16, Ll 27
Ufudd gost, o fedd a gwin, 1351 : 16, Ll 33
17 Marwnad Ifor a Nest 1358 : 16, Ll 38
Henaint anghywraint a hiraetha phoen 1361 : 17, Ll 1
A phenyd fal blaen saeth, 1362 : 17, Ll 2
A marw Nest, mae Cymru'n waeth. 1364 : 17, Ll 4
Ar a fu, gu gwehelyth, 1376 : 17, Ll 11
Ar y sydd ac a fydd fyth. 1377 : 17, Ll 12
A gerddodd cylch y byd; 1381 : 17, Ll 14
Hawdd fyd a gyfyd digofaintcalon, 1388 : 17, Ll 17
A hiraeth i'r fron hon, a henaint. 1389 : 17, Ll 18
A hiraeth i'r fron hon, a henaint. 1389 : 17, Ll 18
Am Ifor a Nest, mwyfwy ywr naint. 1391 : 17, Ll 20
Ac anwylyd, prudd a gynheiliaint, 1397 : 17, Ll 26
A medd o fuail mwy faddeuaint, 1401 : 17, Ll 30
A rhuddaur a main y'm rhoddaintbob awr, 1402 : 17, Ll 31
A rhuddaur a main y'm rhoddaintbob awr, 1402 : 17, Ll 31
A gwawr ei heurllawr, lle mawr meddwaint, 1411 : 17, Ll 40
A golau fenestr ac aelfeiniaint. 1413 : 17, Ll 42
A llew ysigfrwydr lluosogfraint, 1415 : 17, Ll 44
Castell a meddgell i mi; 1449 : 18, Ll 26
Anfon a wnaeth rhieinferch 1458 : 19, Ll 1
I Dduw Madog a ddiylch 1462 : 19, Ll 5
A bun a'i rhoes heb enw rhodd. 1471 : 19, Ll 12
Bagluryn a symlyn serch. 1475 : 19, Ll 16
A edy Madog awdur 1491 : 19, Ll 28
A Mab y Cyriog ym Mn 1498 : 19, Ll 35
Y sydd rhwng golud a serch. 1501 : 19, Ll 38
Aur gan unben a chwennych, 1514 : 19, Ll 51
Irfedw glas a gr gwas gwych. 1515 : 19, Ll 52
Yw Ierwerth a werth ei wawd. 1521 : 19, Ll 56
A Madog, gwenidog gwydd, 1522 : 19, Ll 57
Hyfryd i'w fywyd a fo, 1533 : 20, Ll 4
A dry yfory yn farw. 1535 : 20, Ll 6
O ddigrifwch fflwch a phlaid, 1547 : 20, Ll 16
A thampr o ddewis mis Mai 1562 : 20, Ll 29
A thrwmpls y gerdd a'i thrimplai, 1563 : 20, Ll 30
A chr i serch a chariad 1564 : 20, Ll 31
A chr i serch a chariad 1564 : 20, Ll 31
A choprs cerdd a chiprys cad. 1565 : 20, Ll 32
A choprs cerdd a chiprys cad. 1565 : 20, Ll 32
Diaml aur, ml a dalai, 1570 : 20, Ll 35
A oedd berllan gyfannedd 1608 : 21, Ll 19
Arf a roes, eirioes orofn, 1634 : 21, Ll 41
A llyfr cyfraith yr iaith iawn, 1665 : 22, Ll 14
A ffynnon cerdd a'i phen coeth, 1667 : 22, Ll 16
Pwy a gn ar ei ln lyfr, 1670 : 22, Ll 19
Ni bu edn gln a ganai, 1682 : 22, Ll 29
O gerdd ag a roed i gyd. 1695 : 22, Ll 40
A gudd gwalch y gerdd falch fad; 1699 : 22, Ll 44
Na bai a egorai'r gist! 1707 : 22, Ll 52
Awenfardd a fu winfaeth, 1724 : 22, Ll 65
Mair a glyw, un mawr ei glwyf, 1745 : 23, Ll 14
Dafydd a ddywawd, wawd wiw, 1761 : 23, Ll 28
A thrwyddo y cythruddawdd. 1765 : 23, Ll 32
A draethodd Dafydd druthiad. 1769 : 23, Ll 36
A wnaeth ffysg ar derfysg dorf, 1773 : 23, Ll 38
Gwyllt ryfel a gynhelis, 1776 : 23, Ll 41
Ei liw ag arfau a las. 1791 : 23, Ll 54
Cwyn saeth frwyn a syth frad. 1795 : 23, Ll 58
I'r dom a fwrid ymaith, 1827 : 24, Ll 22
A geisir, 'i ddyir ddail, 1828 : 24, Ll 23
Ei bennill ef, bin a llaw. 1831 : 24, Ll 26
Bustl a chas y barnasam 1832 : 24, Ll 27
Pawb a wni adail pybyr 1852 : 24, Ll 43
O chaid gwydd, a iechyd gwyr. 1853 : 24, Ll 44
A fai raid ofer edau 1860 : 24, Ll 51
A drwg i'm absen a drud. 1883 : 25, Ll 6
A drwg i'm absen a drud. 1883 : 25, Ll 6
A phrofer pan fynner fi. 1895 : 25, Ll 12
A difa ar ei dafawd 1908 : 25, Ll 23
Lle bai, a newidiai wawd. 1909 : 25, Ll 24
A fu hoff, ni feia'i wedd; 1917 : 25, Ll 30
Pawb o'i goffr a ri offrwm 1928 : 25, Ll 39
O'r plwyf, er a ganai'r plwm. 1929 : 25, Ll 40
A phwy wyf innau, hoff wyf. 1943 : 25, Ll 50
A gair caredig a gi; 1963 : 26, Ll 6
A gair caredig a gi; 1963 : 26, Ll 6
A fynnwyf a wnaf innau. 1965 : 26, Ll 8
A fynnwyf a wnaf innau. 1965 : 26, Ll 8
Wadu gair a ddywedais, 1967 : 26, Ll 10
O Fn, hwylion a holir, 1992 : 26, Ll 31
Ystod o'i dafod a dyf, 1996 : 26, Ll 35
A deugorff ffynedigion, 2003 : 26, Ll 42
A dau dafawd, breuwawd braw, 2004 : 26, Ll 43
A deulafn dur, a dwylaw. 2005 : 26, Ll 44
A deulafn dur, a dwylaw. 2005 : 26, Ll 44
Ac o'r rhyfel a l, aed. 2007 : 26, Ll 46
Dyfu'r hyn a fu o fr? 2023 : 27, Ll 2
Crediad yw a glyw y glr. 2027 : 27, Ll 6
A bychan a rybuchud 2032 : 27, Ll 11
A bychan a rybuchud 2032 : 27, Ll 11
A chael fy mun o chiliaf 2039 : 27, Ll 16
Dewis, Dafydd, a dywaid 2046 : 27, Ll 21
Ym beth a fynnych neu baid: 2047 : 27, Ll 22
Mae rhental, mi a wrantwn, 2058 : 27, Ll 31
A llwydd yngwydd llu ddengwaith, 2060 : 27, Ll 33
Duw a ran rhwng dau angerdd, 2072 : 27, Ll 43
Y galon fefl a gilio. 2075 : 27, Ll 46
A dewr ydwyf a diriaid, 2088 : 27, Ll 55
A dewr ydwyf a diriaid, 2088 : 27, Ll 55
A rhwysg bonheddig yn rhaid, 2089 : 27, Ll 56
A cherdd ben y sydd gennyf, 2090 : 27, Ll 57
A chryg y'm galwant a chryf, 2091 : 27, Ll 58
A chryg y'm galwant a chryf, 2091 : 27, Ll 58
Byth yn l, beth a wnelwyf. 2093 : 27, Ll 60
Bychan iawn a rybuched 2096 : 27, Ll 63
A geir gennyf i o ged. 2097 : 27, Ll 64
Eryr a ir, oerwr iawn. 2121 : 28, Ll 18
A chadw cam, o chydcemir 2130 : 28, Ll 25
thi ar fordwy a thir, 2131 : 28, Ll 26
Main ac aur ym Mn a gaf. 2147 : 28, Ll 40
Talu a wnaf, leiaf ludd, 2156 : 28, Ll 47
A las gwawd, lun als gwr. 2171 : 28, Ll 60
A maint y'th garwn, myn Mair! 2183 : 29, Ll 6
Ddial yr hyn a ddywawd. 2205 : 29, Ll 24
Am un i Ddafydd, a mwy. 2219 : 29, Ll 36
A rof am na bm ryfas, 2229 : 29, Ll 46
Am fonedd, ym a fenaig, 2234 : 29, Ll 49
A dyhuddiant, gwrygiant gwraig, 2235 : 29, Ll 50
I Ardudful, a wyl well. 2237 : 29, Ll 52
A bwa crefft, cyd bo cryg; 2249 : 30, Ll 2
Un a fedr, anaf ydiw, 2253 : 30, Ll 6
Ef a eill tafawd, wawd wr, 2270 : 30, Ll 21
Gwan unben, a gwenwynbar, 2271 : 30, Ll 22
Dygyfor a digofaint 2272 : 30, Ll 23
Dan ei fron, a dwyn ei fraint. 2273 : 30, Ll 24
A fu gan wreigdda o Fn, 2281 : 30, Ll 30
Ac a wnaeth, arfaeth aerfa, 2282 : 30, Ll 31
A blaen ei dafod yn blwm, 2291 : 30, Ll 38
Ef a eill, gwufr arddufrych, 2300 : 30, Ll 47
Grafil mefl, a fu wefl waeth? 2309 : 30, Ll 54
Carwden, ci a rodiai, 2328 : 31, Ll 7
Cerdd wermod a ddatodai, 2341 : 31, Ll 15
Cern b cnaf, a wnaf a wni. 2342 : 31, Ll 16
Cern b cnaf, a wnaf a wni. 2342 : 31, Ll 16
Croesanaeth croyw a soniai, 2348 : 31, Ll 19
Canmil chwil a ymchwelai 2373 : 31, Ll 35
Cefn rhisg heb gysegrwisg a sai. 2380 : 31, Ll 40
llaw fudr a daflai; 2398 : 31, Ll 50
Gweren soegen a sugnai, 2406 : 31, Ll 55
Gwirod o waddod a weddai i'r pryf, 2410 : 31, Ll 57
Gwaith o ymgeiniaith a ganai i bawb 2417 : 31, Ll 61
Rhusiedig a dig y dyrn dy ddannedd, 2426 : 31, Ll 67
Rhuthrud wr a mr mawr esgyrn ceudawd, 2430 : 31, Ll 71
Difeth irgyrs a dyfai 2454 : 32, Ll 3
Duw mawr a roes doe y Mai. 2457 : 32, Ll 6
Bronnydd a brig manwydd Mai, 2489 : 32, Ll 32
Neud heirdd gweilch a mwyeilch Mai, 2491 : 32, Ll 34
Llafar, a mn adar Mai, 2493 : 32, Ll 36
Duw ddoeth gadarn a farnai 2514 : 32, Ll 53
A Mair i gynnal y Mai. 2515 : 32, Ll 54
33 Mis Mai a Mis Tachwedd 2517 : 32, Ll 54
Mawr a fudd, myn Mair, ei fod, 2528 : 33, Ll 9
A chog ar fan pob rhandir, 2540 : 33, Ll 21
A chethlydd a hoywddydd hir, 2541 : 33, Ll 22
A chethlydd a hoywddydd hir, 2541 : 33, Ll 22
A nwl gwyn yn ael gwynt 2542 : 33, Ll 23
A glaswydd aml a glwyswawn, 2545 : 33, Ll 26
A glaswydd aml a glwyswawn, 2545 : 33, Ll 26
A chof fydd Forfudd f'eurferch, 2548 : 33, Ll 29
A chyffro saith nawtro serch. 2549 : 33, Ll 30
A gerydd i bawb garu, 2553 : 33, Ll 32
A bair tristlaw a byrddydd 2554 : 33, Ll 33
A bair tristlaw a byrddydd 2554 : 33, Ll 33
A gwynt i ysbeilio gwydd, 2555 : 33, Ll 34
A llesgedd, breuoledd braw, 2556 : 33, Ll 35
A llaesglog a chenllysglaw, 2557 : 33, Ll 36
A llaesglog a chenllysglaw, 2557 : 33, Ll 36
A dwyn sn mewn afonydd, 2560 : 33, Ll 39
A llidio a duo dydd, 2561 : 33, Ll 40
A llidio a duo dydd, 2561 : 33, Ll 40
A llednais wybr ehwybraf, 2574 : 34, Ll 5
A llawen haul a'i lliw'n haf, 2575 : 34, Ll 6
O'r ddaear hen a ddaw'r haf. 2579 : 34, Ll 10
A gweled, modd y chwarddaf, 2582 : 34, Ll 13
Deune geirw, dyn a garaf 2590 : 34, Ll 19
A gn ddiwedd huan haf, 2593 : 34, Ll 22
A draidd, gair hyfaidd, yr haf. 2601 : 34, Ll 30
A rhan serchogion yw'r haf. 2605 : 34, Ll 34
Eiddew ddail a ddadeilaf, 2610 : 34, Ll 39
Eiry a rhew i yrru'r haf, 2623 : 34, Ll 50
Tydi a bair, air wryd, 2634 : 35, Ll 5
Da y gwyr, myn Duw a gerir, 2640 : 35, Ll 11
Adar a chnwd daear teg 2644 : 35, Ll 15
A heidiau yn ehedeg, 2645 : 35, Ll 16
Bydafau a heidiau hydr. 2647 : 35, Ll 18
A drwg yw yn dragywydd 2652 : 35, Ll 23
A gwybod o'r method maith, 2654 : 35, Ll 25
Myfy a fedr d'ymofyn, 2659 : 35, Ll 28
Tywysog wyf,' tes a gant, 2667 : 35, Ll 34
A phan ddarffo do a dail 2670 : 35, Ll 37
A phan ddarffo do a dail 2670 : 35, Ll 37
Dyfu a gwu gwiail, 2671 : 35, Ll 38
A mi'n glaf er mwyn gloywferch 2690 : 36, Ll 1
A bronfraith ar ir brenfrig 2697 : 36, Ll 8
Ac egin gwin a gwenith 2712 : 36, Ll 23
Ar l glaw araul a gwlith, 2713 : 36, Ll 24
A dail glas ar dl y glyn 2714 : 36, Ll 25
O ddail a phriddgalch, balch borth, 2720 : 36, Ll 31
Nog yma ymhlith gwlith a glaw 2732 : 36, Ll 39
A bair ym y berw yma.' 2741 : 36, Ll 46
Syml a arwydd am swydd serch, 2746 : 36, Ll 49
Swydd faith a llafur sydd fwy: 2751 : 36, Ll 52
Affan a bryd, a phen brn. 2755 : 36, Ll 56
Affan a bryd, a phen brn. 2755 : 36, Ll 56
A phob iaith bybyriaith bell 2758 : 36, Ll 59
A ddysgud, breithddu asgell. 2759 : 36, Ll 60
A gosod gyngor gorau 2762 : 36, Ll 63
A wypych i'r mawrnych mau.' 2763 : 36, Ll 64
Mewn bedw a chyll, mentyll Mai, 2783 : 37, Ll 4
Gwell yw ystafell a dyf. 2788 : 37, Ll 8
I dy dail a wnaeth Duw Dad, 2792 : 37, Ll 10
Wrth adail a wrthodais. 2822 : 37, Ll 36
8 Merch, Aderyn a Bedwen 2824 : 37, Ll 36
O Dduw Rhi, a ddaw yrhawg, 2828 : 38, Ll 2
Bun gywiw a bangawedn? 2830 : 38, Ll 4
Ag arail merch a gerid, 2834 : 38, Ll 8
A rhodio, heirio hiroed, 2835 : 38, Ll 9
Am lwdn gwyllt a ymlidiai 2838 : 38, Ll 12
Ac edn bach a geidw ynn bwyll 2841 : 38, Ll 15
A wni y gwiw latai gwyllt, 2846 : 38, Ll 18
A red, oedd glywed yn glau 2850 : 38, Ll 22
Hoyw erddigan a ganai 2855 : 38, Ll 27
A lleddfu agwedd heddiw, 2883 : 38, Ll 51
Ar y dyn a oryw dwyll. 2886 : 38, Ll 54
Arwyddion a llithion llathr. 2896 : 39, Ll 6
Mi a glywwn mewn gloywiaith 2915 : 39, Ll 21
Clerwraig nant, i gant a gn 2923 : 39, Ll 29
Cloch aberth, clau a chwiban, 2924 : 39, Ll 30
A dyrchafael yr aberth 2925 : 39, Ll 31
A chrefydd i'n Dofydd Dad 2927 : 39, Ll 33
charegl nwyf a chariad. 2928 : 39, Ll 34
Rhad a geidw rhydeg adail! 2945 : 40, Ll 9
Rhodiais wydd, dolydd a dail. 2946 : 40, Ll 10
Pwy mewn gaeaf a gafas 2947 : 40, Ll 11
Moli a wnaeth, nid milain, 2963 : 40, Ll 25
A rhew ym mhob glyn a rhos. 2976 : 40, Ll 38
A rhew ym mhob glyn a rhos. 2976 : 40, Ll 38
Rhwng gras a dawn brynhawn hwyr, 2986 : 41, Ll 2
Duw a wyr na bu dy well 2998 : 41, Ll 12
A than dy ben gobennydd 2999 : 41, Ll 13
A Duw a farn nad wyf fyw. 3008 : 41, Ll 20
A Duw a farn nad wyf fyw. 3008 : 41, Ll 20
Arch i'r ferch a anerchais 3025 : 42, Ll 3
Minnau a ddof, cof cawddsyth, 3029 : 42, Ll 7
A chwyn maint yw'r achwyn mau 3059 : 43, Ll 15
A chais ym fynachesau. 3060 : 43, Ll 16
A dry fry o'i dy bob dydd, 3086 : 44, Ll 2
A brig iaith, ar bregethu, 3094 : 44, Ll 10
A chais un o'i chusanau 3105 : 44, Ll 19
Dysgawdr mawl rhwng gwawl a gwyll, 3111 : 44, Ll 25
Copa, a llwyd yw'r capan. 3126 : 44, Ll 38
Dawn a'th roes Duw Un a Thri, 3132 : 44, Ll 44
Mawr yw'r sercl yt a berclwyd, 3147 : 44, Ll 57
Cyrch ystum caer a chastell. 3170 : 45, Ll 12
Edrych a welych, wylan, 3171 : 45, Ll 13
Gweirwellt a bawr gorwyllt ben. 3206 : 46, Ll 10
Adlais hued a gredir, 3223 : 46, Ll 27
Duw i'th gadw, doeth a geidwad, 3246 : 46, Ll 47
A braich Cynfelyn rhag brad. 3247 : 46, Ll 48
Agwrdd drwst a gerdda draw, 3255 : 47, Ll 2
A buaned y rhedy 3260 : 47, Ll 7
Hydoedd y byd a hedy, 3266 : 47, Ll 11
Och wr, a dos Uwch Aeron 3268 : 47, Ll 13
Rhed fry rhod a thy ei thad. 3311 : 47, Ll 50
A chais ffordd ati, o chaid, 3314 : 47, Ll 53
A chn lais fy uchenaid. 3315 : 47, Ll 54
Dos fry, ti a wely wen, 3322 : 47, Ll 61
Dyn a wylio, gloywdro gln, 3334 : 48, Ll 5
A l ynddo o Landdwyn. 3337 : 48, Ll 8
rhadau Duw rhod a dyn. 3351 : 48, Ll 20
Duw a wnaeth, nid ai o nef. 3355 : 48, Ll 24
Dan wydd Mai a hirddydd maith, 3375 : 48, Ll 42
Er a wnaethost yn ddawnbwys 3382 : 48, Ll 47
A wnaethost tra fuost fyw; 3385 : 48, Ll 50
A gwyrdawd y coethgnawd caeth; 3387 : 48, Ll 52
Bronfraith drwy gyfraith a gn. 3401 : 49, Ll 6
Saith ugeiniaith a ganai, 3407 : 49, Ll 10
A gynnull pwyll ac anian. 3415 : 49, Ll 18
Hyder, a balch ehedeg, 3421 : 49, Ll 21
A wnaeth dewiniaeth deg, 3422 : 49, Ll 22
Dysg annerch, a disgynnu 3425 : 49, Ll 25
Dangos a wnaeth, cydfaeth cant, 3429 : 49, Ll 29
O brudd, ef a gais ei brad. 3444 : 49, Ll 42
Duw a wnl (gl ei gofeg) 3447 : 49, Ll 43
Erof fi a Dewi deg 3448 : 49, Ll 44
Duw a wyr meddwl pob dyn. 3460 : 50, Ll 2
A rhodio'r nos dros y dref. 3470 : 50, Ll 12
Mi a gaf heb warafun 3475 : 50, Ll 15
A wnaeth saeroniaeth y sr, 3480 : 50, Ll 20
Hi a ddengys ym heb gudd, 3504 : 50, Ll 39
Rhwyfo dwfr rhof a Dyfi. 3519 : 51, Ll 6
A ganodd neb genau 3524 : 51, Ll 9
Mae dy chwyl; mad wyd a chain.' 3573 : 52, Ll 4
'Ffest a glew y mae'n rhewi, 3576 : 52, Ll 5
Lle mae a garaf, lliw Mair, 3587 : 52, Ll 14
bollt benfras a bwa, 3596 : 52, Ll 21
A thwyll ef o'th ddull hoywfad 3601 : 52, Ll 26
Trist big, hen goedwig a gr, 3610 : 52, Ll 35
A gwybydd, er delw Gybi, 3616 : 52, Ll 39
Ger rhiw, a yw gywir hi. 3617 : 52, Ll 40
Gwyl ei thro, gwylia a thrig 3618 : 52, Ll 41
Gwir a gant, gwarant gwiwras, 3632 : 52, Ll 51
A fu ddim, ddamwain breiddfyw, 3640 : 53, Ll 1
Y rhyn d, a rhew ar nos. 3649 : 53, Ll 10
A chyffur oedd o chaffai, 3657 : 53, Ll 16
Glud gwyn, mi a gloywdeg em. 3669 : 53, Ll 26
A dychryn i'm gloywddyn glwys, 3671 : 53, Ll 28
A neitio hyd pan ytoedd 3680 : 53, Ll 37
Golesg frys rhwng llys a llwyn, 3686 : 53, Ll 43
Trwyddew tail a rhew yrhawg. 3689 : 53, Ll 46
A mul ger buarthdail maes. 3691 : 53, Ll 48
Y br du a bawr y dom. 3697 : 53, Ll 54
A rhew, och mor oer fu'r hynt! 3711 : 54, Ll 4
Ddyn a gyflawner o ddig. 3715 : 54, Ll 8
Garm a bloedd; garw y mau bla: 3737 : 54, Ll 24
Mi yw'r gwr mawr a guria 3768 : 54, Ll 53
Mwyn a ddoeth i'r mynydd i, 3769 : 54, Ll 54
Eto a welir, hir hun, 3770 : 54, Ll 55
Ysgorn arnaf a gafas 3774 : 54, Ll 59
A haul a ddatodai hyn. 3785 : 54, Ll 68
A haul a ddatodai hyn. 3785 : 54, Ll 68
Gwae a garo, gwag eiriawl, 3790 : 55, Ll 1
A gefais i, mau gof serch, 3793 : 55, Ll 4
A phan ddeuthum, gwybm ged, 3804 : 55, Ll 13
A wni 'i benelin oer. 3825 : 55, Ll 32
Codi a wni'r delff celffaint 3828 : 55, Ll 35
'Llyma'i l a llym yw ef'. 3835 : 55, Ll 42
A mn adar a'm carai 3846 : 55, Ll 51
A merch a welswn ym Mai. 3847 : 55, Ll 52
A merch a welswn ym Mai. 3847 : 55, Ll 52
Na'r dyn a welswn na'r dail. 3851 : 55, Ll 56
A meiriol hin ni'm oerai. 3857 : 55, Ll 60
Cof a bair hir lestair hun, 3869 : 56, Ll 6
Gadewais, a hyntiais hwnt, 3892 : 56, Ll 25
Ceuoedd a chaeroedd uwch erw, 3895 : 56, Ll 28
Dilwydd f'ainc, a daliodd fi. 3909 : 56, Ll 42
Tant rhwyd a fwriwyd o fr, 3933 : 56, Ll 63
Dawn iddi, dyn a wyddiad, 3955 : 57, Ll 8
Rhol fawr a fu'n glawr i'r glaw, 3964 : 57, Ll 15
Clwydau uchel a welir, 3972 : 57, Ll 23
Tir a gudd ei ddeurudd ddygn, 3982 : 57, Ll 33
Mwg brych yn fynych a fydd, 3990 : 57, Ll 41
Y sr a ddaw o'r awyr 4000 : 57, Ll 49
Llatai a ludd llwytu len, 4007 : 57, Ll 56
A lluddias ym, gyflym gael, 4008 : 57, Ll 57
A roes Duw i rusio dyn. 4015 : 58, Ll 2
Gwae leidr a fo gwyliedig. 4033 : 58, Ll 18
A fu ddim waeth, rygaeth reg, 4050 : 58, Ll 33
Rhyddi a nef dref y dring. 4057 : 58, Ll 40
Cyfliw gwersyllt gwyllt a gwr. 4071 : 58, Ll 52
A rhoi ynn nos, a rhin oedd, 4090 : 58, Ll 69
A rhoi ynn nos, a rhin oedd, 4090 : 58, Ll 69
Gwae fardd a fai, gyfai orn, 4096 : 59, Ll 1
Pwy a eill mwy mewn pwll mawn? 4127 : 59, Ll 28
Pydew rhwng gwaun a cheunant, 4130 : 59, Ll 31
Fwa yw, drud a fu draw, 4168 : 60, Ll 14
Gwr yw ef a garai ir, 4181 : 60, Ll 25
A choeg edn, a chig adar, 4182 : 60, Ll 26
A choeg edn, a chig adar, 4182 : 60, Ll 26
Drych nod brain a phiod ffair, 4189 : 60, Ll 33
Llewpart a dart yn ei din. 4206 : 60, Ll 48
A gais rhag piglaw ac d. 4220 : 61, Ll 8
Annos cwn y nos a wna. 4236 : 61, Ll 22
Wyll ffladr a gn i'r lladron, 4256 : 61, Ll 41
Dan wydd rhwng mynydd a maes 4271 : 62, Ll 3
Dyfod a wnaeth, nid gwaeth gwad, 4273 : 62, Ll 5
Amau o beth, mi a bun; 4276 : 62, Ll 8
A ni felly, any oedd, 4281 : 62, Ll 11
Dyfod a wnaeth, noethfaeth nych, 4283 : 62, Ll 13
A chanto'r oedd, cyhoedd cas, 4287 : 62, Ll 17
Gwiw fun a wylltiodd, gwae fi! 4292 : 62, Ll 22
Cloch sain o grynfain a gro; 4300 : 62, Ll 28
Cloch ddiawl, a phawl yn ei ffwrch. 4308 : 62, Ll 36
Amen, a wylltiodd fy mun. 4312 : 62, Ll 40
A chroesi rhag echrysaint 4325 : 63, Ll 9
'Dywed, a phaid 'th dewi, 4329 : 63, Ll 11
'Myfi, a gad dy ymofyn, 4333 : 63, Ll 13
A wyddost ti, wddw ystn, 4368 : 63, Ll 42
Ond a wyr pob synhwyrawl 4369 : 63, Ll 43
I'r rhai ni wyr 'r hyn a wn, 4380 : 63, Ll 52
Rhag addef 'rhawg a wyddost 4387 : 63, Ll 56
Yno, gynt ei enw a gad, 4398 : 64, Ll 5
Bryd cwsg ym, a bradw y'i caid, 4406 : 64, Ll 11
A fu sadler, crwper crach, 4432 : 64, Ll 35
A welir mwy, alar maeth, 4442 : 64, Ll 43
A ddaw hun iddi heno 4449 : 64, Ll 48
Rhwng ffanugl nos a rhos restr, 4499 : 65, Ll 40
Ac a wnaeth, rheolaeth rhus, 4508 : 65, Ll 47
No lles a budd ger llys bun? 4518 : 66, Ll 2
A glewed yw y glaw du. 4520 : 66, Ll 4
Dy grogi, a gwae fi, Fair! 4548 : 66, Ll 28
A ludd ym gael budd o'r byd, 4632 : 68, Ll 12
A dolur ei dau elin, 4641 : 68, Ll 21
Carchar bardd, a mi'n cyrchu 4649 : 68, Ll 27
Coed briglaes a maes i mi. 4692 : 68, Ll 66
A bernos, medd y beirniad, 4699 : 69, Ll 3
A bair gwen heb un gair gwad. 4700 : 69, Ll 4
A gorau 'mhwynt, gwrm ei hael, 4710 : 69, Ll 12
Lleuad a roes Duw Llywydd, 4724 : 69, Ll 21
A sr yn ei chylch y sydd. 4725 : 69, Ll 22
Cyni a wna cwn y nos.' 4743 : 69, Ll 32
Pell boen a fynaig pwyll bas. 4747 : 69, Ll 34
A chynt wyf finnau no chi. 4757 : 69, Ll 42
Gwin a medd, gwen em addwyn, 4783 : 70, Ll 10
Mau boen gwych, meibion a gwyr. 4785 : 70, Ll 12
A wnaethant, bobl annoethion, 4787 : 70, Ll 14
A geidw bun rhag oed 'i bardd. 4821 : 70, Ll 42
Rhyhir wyd a rhy gyflun, 4828 : 71, Ll 1
A phoeth fo dy feistr o ffy 4845 : 71, Ll 18
Lle y'th roddaf llaw a thrwydded: 4863 : 71, Ll 34
Wrm ael, a wisg aur a main, 4887 : 72, Ll 2
Wrm ael, a wisg aur a main, 4887 : 72, Ll 2
Is dail aur, a oes dl ym, 4889 : 72, Ll 4
Em o bryd, am a brydais 4891 : 72, Ll 6
Cam a wnai, ddyn cymen iawn. 4905 : 72, Ll 16
A hefyd, Eigr gyhafal, 4910 : 72, Ll 21
Gwas dewr fyth, a gwst oer fu, 4913 : 72, Ll 24
Rhinwyllt fydd a rhy anwar. 4916 : 72, Ll 27
Rhyfel ac oerfel a gr. 4917 : 72, Ll 28
O daw, perhn a diainc, 4922 : 72, Ll 33
A chreulon, ddyn wych rylathr. 4925 : 72, Ll 36
A'i gleddgwae a goel iddaw! 4927 : 72, Ll 38
A mael dur a mul darian 4928 : 72, Ll 39
A mael dur a mul darian 4928 : 72, Ll 39
A march o lu no merch ln. 4929 : 72, Ll 40
Cyffredin, a gwin a gawn. 4953 : 73, Ll 6
Cyffredin, a gwin a gawn. 4953 : 73, Ll 6
A gwin drud, mi a gwen draw. 4959 : 73, Ll 12
A gwin drud, mi a gwen draw. 4959 : 73, Ll 12
Gwaraeau a gr gwyr ieuainc, 4960 : 73, Ll 13
A gwledd am anrhydedd mawr 4962 : 73, Ll 15
A wnaethom, mwy no neithiawr. 4963 : 73, Ll 16
O bawb onid mi a bun, 4975 : 73, Ll 26
Y grimog, a gwae'r omach, 4981 : 73, Ll 32
A llafar badell efydd. 4989 : 73, Ll 40
O'r cawg, a chyfarth o'r cwn. 4995 : 73, Ll 46
Hicin a Siencin a Siac. 5005 : 73, Ll 54
Hicin a Siencin a Siac. 5005 : 73, Ll 54
I gyd, a chwedl dybryd oedd. 5017 : 73, Ll 62
A minnau, hagr wyniau hyll, 5020 : 73, Ll 65
A gallu Mn gerllaw mr. 5037 : 74, Ll 4
A gwych oedd a gwiw a choeth, 5041 : 74, Ll 8
A gwych oedd a gwiw a choeth, 5041 : 74, Ll 8
A gwych oedd a gwiw a choeth, 5041 : 74, Ll 8
A fu was a fai faswach 5050 : 74, Ll 17
A fu was a fai faswach 5050 : 74, Ll 17
Rhed hyd ei chlust a hustyng 5068 : 74, Ll 31
I'w thwf tyrnaidd, a thyng, 5069 : 74, Ll 32
A garaf yw, 'm Gwr a fedd. 5071 : 74, Ll 34
A garaf yw, 'm Gwr a fedd. 5071 : 74, Ll 34
Clod yng Ngwynedd a eddyw; 5086 : 74, Ll 45
A maeddwch ef! Mae'dd ywch oll?' 5091 : 74, Ll 48
Asur a chadas gasul, 5100 : 74, Ll 55
Hi a wyl, bryd hoyw wylan, 5106 : 74, Ll 61
Helynt glastorch a hwyliai, 5118 : 75, Ll 3
Gwrwraig a wni ar glai glan 5124 : 75, Ll 9
Ysgafn fryd, ac yd a gr. 5146 : 75, Ll 29
O gof awdl a gyfodes, 5162 : 75, Ll 43
Hirddig a wnaeth hardd ei gne, 5192 : 75, Ll 71
A fag rhai oni fo cref. 5198 : 76, Ll 2
Crair hy bron a ffy ar ffysg, 5201 : 76, Ll 5
Dwfn helynt a lletgynt llid, 5227 : 76, Ll 25
A phn wisg, aur ei deurudd, 5237 : 76, Ll 33
Lluniais gerdd a dillynion 5241 : 76, Ll 37
A wnaeth fy mab maeth i mi: 5256 : 77, Ll 8
Meinir a wyr fy mynud, 5263 : 77, Ll 15
Mab anodd, mi a boenais, 5289 : 77, Ll 37
Y mab a fegais i mi. 5292 : 77, Ll 40
Anian uthr, a wna nythod. 5309 : 78, Ll 4
A sef y gwnn' dan y dail 5310 : 78, Ll 5
Cariad a wnaeth, caeth yw'r cof, 5316 : 78, Ll 11
Canu a wnaf cyd cwynwyf 5322 : 78, Ll 17
A mi ni'm dawr, gawr geirsyth, 5330 : 78, Ll 23
Meddwl calon a bron brudd 5336 : 78, Ll 29
Drwy amgylch draw a ymgudd. 5337 : 78, Ll 30
A llu bytheiaid i'm llaw, 5374 : 79, Ll 6
Ar a dybiwn oeddwn i. 5382 : 79, Ll 14
A welwn, carwn y cyrch, 5386 : 79, Ll 18
A rhawd fytheiaid ar hynt 5387 : 79, Ll 19
A thros ddwy esgair a thrum, 5390 : 79, Ll 22
A thros ddwy esgair a thrum, 5390 : 79, Ll 22
A thrachefn dros y cefnydd 5391 : 79, Ll 23
A dyfod wedy'i dofi, 5393 : 79, Ll 25
A minnau'n ddig, i'm nawdd i. 5394 : 79, Ll 26
Addef a wneuthum iddi, 5403 : 79, Ll 33
Y cwn heb gl a welud 5415 : 79, Ll 41
A garud ti, hoen geirw tes. 5420 : 79, Ll 46
I'th nawdd, a Duw i'th noddi'. 5422 : 79, Ll 48
Parabl mab a fydd trabalch; 5431 : 80, Ll 5
Nid ei gysgod, a dau, 5437 : 80, Ll 11
Hon a wasg fy ngrudd glasgrych; 5451 : 80, Ll 23
Mynog wedd, mwyn yw a gwiw, 5463 : 80, Ll 33
Cael a wnaf, er celu nwyf, 5471 : 80, Ll 41
A glas chwerthin, gwedd hinon, 5473 : 80, Ll 43
Gwyngen hawdd, a gawn gan hon. 5474 : 80, Ll 44
Dwyoes, a marw o'r diwedd. 5490 : 80, Ll 58
A 'n wn trywan trwof, 5495 : 81, Ll 2
Cariad a wnaeth brad i'm bron. 5526 : 82, Ll 2
Yn oed ieuenctyd a nwyf, 5528 : 82, Ll 4
Ie, Dduw Dad, a ddaw dydd 5562 : 83, Ll 9
Canswllt a morc, cwnsallt min. 5569 : 83, Ll 14
Cof a ddaw ynof i'w ddwyn, 5576 : 83, Ll 21
Cwlm hardd rhwng meinfardd a merch. 5581 : 83, Ll 26
Ni bu ddrwg, ei gwg a gaf, 5600 : 83, Ll 43
Inseiliodd a haeddodd hi, 5604 : 83, Ll 45
Mwy er merch, berw serch a bair, 5607 : 83, Ll 48
Eithr a ddl, uthrwedd wylan, 5608 : 83, Ll 49
A Dduw, mwy a ddaw i'm oes 5611 : 83, Ll 52
A Dduw, mwy a ddaw i'm oes 5611 : 83, Ll 52
Arnad llygad a llaw 5645 : 85, Ll 2
Benlledr a elwir bonllost. 5669 : 85, Ll 24
Trosol wyd a bair traserch, 5670 : 85, Ll 25
A wyl pob gwreignith yn wen. 5675 : 85, Ll 30
Hoel drws a bair hawl a drwg. 5685 : 85, Ll 40
Hoel drws a bair hawl a drwg. 5685 : 85, Ll 40
Ystyr fod gwrit a thitmant, 5688 : 85, Ll 41
Dy aur a gawn rhadlawn rhydd, 5705 : 86, Ll 9
I'r ferch hygar a garawdd 5737 : 86, Ll 35
A fu ymy fry o frad. 5769 : 87, Ll 4
Hyder a wna dringhedydd. 5778 : 87, Ll 11
Oni ddl, hyn a ddyly, 5780 : 87, Ll 13
Saethydd a fwrw pob sothach, 5788 : 87, Ll 19
Yn y nod, a iawn a wni. 5791 : 87, Ll 22
Yn y nod, a iawn a wni. 5791 : 87, Ll 22
I'm aur ond eos a medd; 5837 : 88, Ll 14
A bronfraith ddigrifiaith gref, 5840 : 88, Ll 16
O fedw ir; a fu dy well? 5842 : 88, Ll 18
A thanun, eiddun addef, 5851 : 88, Ll 27
Duon lygaid a dwyael. 5875 : 89, Ll 4
Dyfed a wyr mae difyw, 5890 : 89, Ll 17
Difai ddysg, a Dafydd yw. 5891 : 89, Ll 18
Diofal, glud, a deifl glaw, 5896 : 89, Ll 23
Da dy lun, a didal wyf, 5921 : 89, Ll 46
A myfi yn ymafael 5938 : 90, Ll 7
Gofyn a wnaeth ar gyfair, 5940 : 90, Ll 9
Paddiw? Neu pwy a ddywaid?' 5953 : 90, Ll 18
A hefyd, meddai hoywferch, 5976 : 90, Ll 37
A Dyddgu annwyl wylfoes 5978 : 90, Ll 39
A wneuthum yno neithwyr, 5983 : 90, Ll 42
A brydais i brwyd serch. 5997 : 91, Ll 8
A symlyn yw'r dyn a'i dwg.' 6003 : 91, Ll 12
Cn a fyn beirdd heirdd yw hon. 6013 : 91, Ll 20
A gano cerdd ogoniant, 6030 : 91, Ll 33
92 Dyddgu a Morfudd 6035 : 91, Ll 36
Rhywyr fun, a rhyhir fydd, 6059 : 92, Ll 20
Ty a gwr, yn ddyn teg iawn. 6061 : 92, Ll 22
Llef beunydd a rydd, rwyddchwant, 6070 : 92, Ll 29
A bloedd am ddwyn mam ei blant. 6071 : 92, Ll 30
Llwfr a rhyfedd y gwneddyw 6080 : 92, Ll 37
A chael ymafael 'i min. 6114 : 93, Ll 10
Dawn fu, a rhoi Duw yn fach, 6120 : 93, Ll 14
A roes bun, ac un a'i gwyr, 6139 : 93, Ll 33
A geidw ym, drefn erddrym draidd, 6145 : 93, Ll 37
A du wyf a diofal, 6148 : 93, Ll 40
A du wyf a diofal, 6148 : 93, Ll 40
A deufraich fy nyn difrad 6149 : 93, Ll 41
Em cenedl, a amcanawdd 6177 : 94, Ll 12
Coedyn bach a rwym ceudawd, 6180 : 94, Ll 15
Crefft hysbys rhwng bys a bawd. 6181 : 94, Ll 16
Caeau y Deau a dl. 6185 : 94, Ll 20
Cywair wyf o'r cae a roes. 6187 : 94, Ll 22
O'r coed a wni hoed yn hir. 6191 : 94, Ll 24
Gweddeiddio gwydd a wyddiad. 6201 : 94, Ll 34
Eurych, treth fynych a fyn. 6203 : 94, Ll 36
Gwydd meinion a gysonai; 6204 : 94, Ll 37
Gwyn ei fyd y gwan a fi 6205 : 94, Ll 38
Ac yntau a ddechreuawdd 6223 : 95, Ll 13
Er Eigr bryd a orugam. 6226 : 95, Ll 16
Doniog, myn Duw a Deinioel. 6262 : 95, Ll 32
A fydd, onid celwydd coel. 6272 : 95, Ll 42
Fflacedau a phlu coedydd 6275 : 95, Ll 43
A gerddodd neb er gordderch 6290 : 96, Ll 1
A gerddais i, gorddwy serch, 6291 : 96, Ll 2
Glaw a gwynt er gloyw ei gwedd? 6293 : 96, Ll 4
Nos a dydd, ac nid nes dawn. 6299 : 96, Ll 10
A gogylch Castell Gwgawn 6321 : 96, Ll 31
A ddywaid, fy enaid fain, 6363 : 97, Ll 8
Y dyn a ddoetai o dwyll, 6371 : 97, Ll 16
Yrhwng ynfydrwydd a rhus, 6383 : 97, Ll 26
Clo a roed ar ddrws y ty, 6425 : 98, Ll 1
Gorffwyll, myn Mair, a bair bai. 6430 : 98, Ll 6
Nog a gefais drwy ofal, 6454 : 98, Ll 25
Amod mi a wneddwyd, 6476 : 98, Ll 45
Yma ydd wyf, a mae 'dd wyd? 6477 : 98, Ll 46
Yw fy mron a wni fy mrad. 6486 : 99, Ll 6
Pawb o'r a gant llorfdant llaw 6502 : 99, Ll 20
Crygu mae rhwng craig a mr. 6518 : 99, Ll 34
Syth hoywgorff a saith ugain. 6536 : 99, Ll 50
Ynof, gwas o nwyf a gwedd, 6546 : 100, Ll 3
A gaf o dl, gofid yw. 6555 : 100, Ll 10
Caeed a wnaf, fy nyn llwyd, 6558 : 100, Ll 13
Ef a fydd y dydd ai deg 6566 : 100, Ll 19
Glaw a ddaw, dyn gloyw-wedd wyd, 6574 : 100, Ll 27
O sugn y fron a ysigwyd. 6575 : 100, Ll 28
A dorres yn bedeirran 6597 : 101, Ll 4
Pawb a debig pan ddigiwyf, 6610 : 101, Ll 15
O'r blaen a dyr maen o'r mur. 6615 : 101, Ll 20
A fu dryll fwy ei drallawd 6630 : 102, Ll 3
Hon a bair, cadair ceudawd, 6638 : 102, Ll 11
Hon a wna, anrhegfa rhawg, 6646 : 102, Ll 17
A rhylew ar heolydd, 6651 : 102, Ll 21
Pefr feinwyr, pawb a wyr pwy, 6671 : 102, Ll 38
Heulwen a seren y serch. 6677 : 102, Ll 44
Honno a gaiff ei hannerch, 6683 : 103, Ll 3
Heodd i'm bron, hon a hyllt, 6685 : 103, Ll 5
Hudoles a dwywes deg, 6689 : 103, Ll 9
Heddwch a gawn, dawn a dysg, 6693 : 103, Ll 13
Heddwch a gawn, dawn a dysg, 6693 : 103, Ll 13
Hihi a roes, garwloes gwr, 6697 : 103, Ll 17
Hual gofal a gefais. 6702 : 103, Ll 22
Heiniau drwg o hyn a droes, 6705 : 103, Ll 25
Trig a dyhudd, Forfudd, fi. 6721 : 104, Ll 10
Mawl a dl, mal y delych. 6725 : 104, Ll 14
A Duw'n borth yt, y dyn bach. 6743 : 104, Ll 28
A roes da ei moes i mi 6759 : 105, Ll 6
A dihewyd bryd a braich, 6761 : 105, Ll 8
A dihewyd bryd a braich, 6761 : 105, Ll 8
A dogn fu a digon fydd 6777 : 105, Ll 23
A dogn fu a digon fydd 6777 : 105, Ll 23
A dwfn ydd a difyr 6779 : 105, Ll 25
A dwfn ydd a difyr 6779 : 105, Ll 25
A rois i un gwiwlun gwyl 6784 : 105, Ll 28
Da gwn i, a Duw a'i gwnaeth. 6794 : 105, Ll 36
Rhoi dyrnaid, a rhad arnaw, 6796 : 105, Ll 38
Y llw a roes Morfudd Llwyd. 6806 : 105, Ll 48
Euraid wystl, a ri destun 6841 : 106, Ll 28
A minnau, fy ngem annwyl, 6872 : 106, Ll 57
Dywaid, fy mun, a dewis 6880 : 106, Ll 63
Pa un a wnai, haul Fai fis: 6881 : 106, Ll 64
Gennyd, y rhyw fyd a fu, 6887 : 106, Ll 70
A fwriais i heb fawr sl. 6896 : 107, Ll 2
Treuliais a gefais o gae. 6910 : 107, Ll 14
Defyrn gwin, Duw a farn gwir. 6914 : 107, Ll 18
Dysgu a chanu ei cherdd 6918 : 107, Ll 22
Ymddiried ym a ddaroedd; 6923 : 107, Ll 25
Rhai a rydd rhyw arwyddion 6939 : 107, Ll 39
Eraill a rydd, deunydd dig, 6943 : 107, Ll 43
Heb awr serch a beris hyn. 6948 : 107, Ll 46
Duw a ranno o'r diwedd 6949 : 107, Ll 47
Barn iawn rhof a gwawn ei gwedd. 6950 : 107, Ll 48
Wythlid bwyll, a thlawd bellach. 6963 : 108, Ll 10
Fud ellwng, ef a dwyllir. 6971 : 108, Ll 16
Hud yw golud, a gelyn, 6972 : 108, Ll 17
Brwydr dost yw a bradwr dyn. 6973 : 108, Ll 18
Gwedy llanw gwyd a lluniaeth. 6977 : 108, Ll 22
Wylo a wnaf, bruddaf bryn, 6992 : 108, Ll 33
A mwy neu ddeufwy ydd wyf; 7010 : 109, Ll 2
Cadw a orwyf i'm ceudawd 7013 : 109, Ll 5
Cynyddu, cwyn a wyddiad, 7015 : 109, Ll 7
A wneddwyf, dolurnwyf dl. 7023 : 109, Ll 14
A chwlltr y serch uwch elltydd. 7027 : 109, Ll 18
Heuml;u a llyfnu llifnwyf, 7029 : 109, Ll 20
A thrimis, befr ddewis bwyll, 7032 : 109, Ll 23
Y marwfis a serch Morfudd. 7039 : 109, Ll 30
A thywyllawdd, gawdd gordderch, 7056 : 109, Ll 45
A daw prif wastadlaw prudd 7067 : 109, Ll 55
A fydd y rhyw ddydd oedd ddoe? 7092 : 110, Ll 8
A ddaw i mi ddoe i'm oes? 7094 : 110, Ll 10
A blyg yn hawdd, gawdd gyhwrdd, 7103 : 110, Ll 17
Bo a fo arnai, byw fydd. 7108 : 110, Ll 22
A meistrawl ar wawl wiwgamp, 7111 : 110, Ll 25
A wddant hwy pwy yw Pwyll? 7118 : 110, Ll 30
A dydd da am nad oedd daer. 7127 : 110, Ll 38
Hi a orfuum haeach, 7128 : 110, Ll 39
Fy nyn gan rhwng llan a llys, 7154 : 111, Ll 18
Haul a ddaw mal hyloyw ddyn 7166 : 111, Ll 28
Pan fo, poen fawr a wyddem, 7169 : 111, Ll 31
Raid wrth yr haul a draul drem, 7170 : 111, Ll 32
Pefrddyn doeth, a pheunoeth ffo. 7196 : 111, Ll 54
112 Trech a Gais nag a Geidw 7216 : 111, Ll 70
112 Trech a Gais nag a Geidw 7216 : 111, Ll 70
Trech a gais, trwy awch a gwg, 7224 : 112, Ll 6
Trech a gais, trwy awch a gwg, 7224 : 112, Ll 6
Nog a geidw rhag direidwas 7225 : 112, Ll 7
O chais a gr, ni chwsg ef. 7238 : 112, Ll 18
I'r march a wyl o'i warchae 7245 : 112, Ll 23
A welaf ddiweiriaf ddyn 7248 : 112, Ll 26
Wyf nog ef, ofn a gafas. 7258 : 112, Ll 34
Gerland a roes dyn geirloyw, 7284 : 113, Ll 13
Call a difradw y'th gadwaf, 7286 : 113, Ll 15
Gwyrthiau a ffrwyth mwynllwyth Mai; 7293 : 113, Ll 22
Pwyll rhag anghof a gofal, 7294 : 113, Ll 23
Gwyrdd gylch a ddiylch ei ddwyn; 7299 : 113, Ll 28
Dodes Duw, da a dyst wyf, 7308 : 114, Ll 1
Eurdyrch a chynnyrch annwyl, 7313 : 114, Ll 6
Llathr a raff uwch llethr yr iad, 7315 : 114, Ll 8
Bun a gafas urddasreg; 7336 : 114, Ll 25
Y ferch a alwn f'eurchwaer 7352 : 115, Ll 1
Llygru a wnaeth, gaeth gerydd, 7362 : 115, Ll 9
A ludd ei deurudd yn deg. 7369 : 115, Ll 16
O'i enau du a wna dig, 7371 : 115, Ll 18
A fydd drwg ym mwg y mawn. 7385 : 115, Ll 30
Nwl a ddwg yn awyr 7386 : 115, Ll 31
A fydd crin ym min y m r. 7389 : 115, Ll 34
Rho Duw a Chadfan, rhaid oedd 7402 : 115, Ll 45
Rhad a geidw; rhydeg ydoedd. 7403 : 115, Ll 46
O frodyr ffydd a rhai maeth 7410 : 116, Ll 3
A cheraint, mau awch hiraeth, 7411 : 116, Ll 4
A chorn celwydd-dwyll pwyll pwl, 7424 : 116, Ll 15
A chosbwr bun a'i cheisbwl. 7425 : 116, Ll 16
Y tl a ddlywn i ti, 7445 : 116, Ll 34
A thafl 'r pren gwarthaflfyr 7464 : 116, Ll 49
A saeth, be'th ddorost o syrr? 7465 : 116, Ll 50
Dydd a ddaw, da oedd ei ddwyn. 7477 : 116, Ll 60
Diddaly bardd, a hardd yw hyn, 7478 : 116, Ll 61
A gadael, i gael galar, 7493 : 117, Ll 7
Ddafydd, a ddioddefawdd, 7502 : 117, Ll 14
Neu a ddeiryd i'w ddeurudd. 7506 : 117, Ll 18
Ef a ddaw byd, bryd brydu, 7507 : 117, Ll 19
'Dugost lid a gwrid i'm grudd, 7511 : 117, Ll 21
118 Y Cariad a Wrthodwyd 7519 : 117, Ll 28
Myn y Pab, mi a wn pam 7527 : 118, Ll 6
Bellach myfi a ballawdd, 7536 : 118, Ll 13
A wnl y da dan fedwgoed, 7564 : 118, Ll 37
Myn y Gwr a fedd heddiw, 7580 : 119, Ll 3
Darfod a wna tafod dyn. 7589 : 119, Ll 10
A mawr ferw, a Mair Forwyn, 7593 : 119, Ll 12
A mawr ferw, a Mair Forwyn, 7593 : 119, Ll 12
A faddeuo 'nghamdramwy. 7594 : 119, Ll 13
Ei serch a roes merch i mi, 7600 : 120, Ll 1
Fy anrhaith a fu iawnrhuthr, 7605 : 120, Ll 6
Na gwr cimin a garwyf 7651 : 120, Ll 46
Moli a wnaf hi, Nyf hoen, 7663 : 120, Ll 56
Hoyw ei llun, a holl Wynedd 7664 : 120, Ll 57
Y rhwym fyth yrhm a fu. 7675 : 121, Ll 6
Nid taeredd a wnaut erof, 7695 : 121, Ll 25
Rhwym o gynfigen a rhus, 7707 : 122, Ll 5
A'r bawheion a soniant, 7717 : 122, Ll 15
Och am nerth! a cham a wnnt. 7718 : 122, Ll 16
Och am nerth! a cham a wnnt. 7718 : 122, Ll 16
Ef a roes Duw, nawddfoes nawd, 7721 : 122, Ll 17
A gadwai gastell, cell cerdd, 7732 : 122, Ll 26
Rhag y dynion a sonia, 7733 : 122, Ll 27
A gofynag yn fagwyr 7735 : 122, Ll 29
A maen blif o ddigrifwch 7737 : 122, Ll 31
A llurug, ddiblyg ddybliad, 7739 : 122, Ll 33
Ladmer a adrodder draw 7745 : 122, Ll 39
Dwylo a thraed, dilithr ynt. 7750 : 122, Ll 44
Cr bro saint cer wybr a syr. 7757 : 122, Ll 50
Ni a wddam ar dramwy, 7760 : 122, Ll 53
Byw ydyw ef, a bid wir. 7767 : 122, Ll 58
Gwae ddyn a fai'n dilyn dig 7776 : 123, Ll 5
A geryddai'r gwr eiddig; 7777 : 123, Ll 6
Gwae a wyr, wayw fflamgwyr wedd, 7778 : 123, Ll 7
Prydu i'th wedd a wneddwyf, 7782 : 123, Ll 9
A laddai'r Pab o'i loywddur, 7787 : 123, Ll 14
A bonheddfalch baun haeddfawl, 7797 : 123, Ll 22
A oddefais i'th geisiaw, 7802 : 123, Ll 27
Eigr y serch, ag a rois i. 7820 : 123, Ll 42
O ganon cerdd a genais. 7824 : 123, Ll 46
Os tithau a fydd euawg 7829 : 123, Ll 49
Beirddion Cred a ddywedant 7831 : 123, Ll 51
Anhunedd a wn heno. 7851 : 124, Ll 8
Mi a ddeily swrn meddyliau, 7852 : 124, Ll 9
Eilwydd bun a ladd beirdd. 7857 : 124, Ll 14
Dihoffedd bryd a gwedd gwyr, 7880 : 124, Ll 35
Gael gwr a wnelai gelg ym.' 7938 : 125, Ll 28
'Nid celgwr gwr a garo, 7942 : 125, Ll 29
Buan fydd, mi a bun fwyn, 7969 : 126, Ll 12
Hir y'm cr a hwyr y'm cas, 7973 : 126, Ll 16
Ef a bair, ddyn gywair ged, 7978 : 126, Ll 21
A hy yw'r cariad a'i hyf. 7983 : 126, Ll 26
Hawdd yf a wyl ei hoywddyn. 7985 : 126, Ll 28
A welais, hoen geirwfais hoyw, 7990 : 127, Ll 2
A sythdod, cymhendod cawdd; 8002 : 127, Ll 12
Gwas prudd a wni'r grudd yn grych. 8016 : 127, Ll 26
Gwynia'n dost, gwenwyn a dl, 8017 : 127, Ll 27
O Fn gynt yn fwyn a gaid, 8029 : 128, Ll 2
Gwae fi a wnaethost, gost gwyl: 8042 : 128, Ll 13
Cymer dan gl a welych, 8052 : 128, Ll 21
A dod, feinir, ym ddirwy, 8054 : 128, Ll 23
A phaid 'th gwyn, ddyn mwyn, mwy. 8055 : 128, Ll 24
Fy mun, mi a fm ynod; 8070 : 128, Ll 35
Maddeuaint, am a ddywaid, 8082 : 129, Ll 8
Gas, a chymwynas, Menai. 8092 : 129, Ll 16
A dwfn yw tonnau Dyfi, 8105 : 129, Ll 29
Os byw, rhwng Mynyw a mr. 8120 : 129, Ll 42
Diau, a mi a'i diaur, 8125 : 129, Ll 47
A gafas yn gwbl gyfiawn 8132 : 130, Ll 2
A roes Duw Nef ar Efa. 8134 : 130, Ll 4
Yr hon a beris cyffro 8143 : 130, Ll 13
A thrin rhwng Greg a Thro. 8144 : 130, Ll 14
A thrin rhwng Greg a Thro. 8144 : 130, Ll 14
A lluoedd arni'n edrych 8151 : 130, Ll 19
A myfy, doeth ym ofeg 8153 : 130, Ll 21
A nith i des ysblennydd, 8160 : 130, Ll 25
Nid gwen gwraig ar a adwaen, 8167 : 130, Ll 29
Cyngwystl a wnawn cyn cyngor, 8173 : 130, Ll 35
A gi le bai ar liw bun, 8176 : 130, Ll 38
Maddau bun a meddu byd. 8186 : 130, Ll 46
Maddau'r dyn a meddu'r da? 8192 : 130, Ll 52
I'r dyn a fo hyn no hi. 8194 : 130, Ll 54
Glud wiail a glydwyan' 8205 : 131, Ll 7
Disgyn a wna od ysgyg, 8211 : 131, Ll 13
Ei blu mewn dyfrlud a blyg, 8212 : 131, Ll 14
Wyneb bun; mi a wn pwy. 8220 : 131, Ll 20
Glynodd serch a goleunwyf, 8227 : 131, Ll 27
Na bai deg f'wyneb a da, 8252 : 132, Ll 2
A chlais melynlliw achln. 8262 : 132, Ll 10
Bob dyrnaid o'i said a syrth. 8268 : 132, Ll 16
Bradwr oer a brawd i'r ia, 8286 : 132, Ll 30
A wnaetham ogytgam gynt; 8312 : 133, Ll 12
Cydchwerthin finfin a fu, 8338 : 133, Ll 36
A bun atebodd oe bardd: 8358 : 134, Ll 10
O'r dail a fai wiw eu dwyn. 8366 : 134, Ll 16
Y rhodd a gadwaf y rhawg, 8372 : 134, Ll 20
Gwn ras hir, gwen a roes hon, 8385 : 134, Ll 33
A'i phleth o esgyll a phlu. 8388 : 134, Ll 36
Bob gwaith a mwyniaith manaur, 8391 : 134, Ll 39
A gwawd y tafawd, hoywferch, 8398 : 135, Ll 2
I'th lys a roddais i'th law. 8400 : 135, Ll 4
Anun, wych loywfun, a chlwyf, 8401 : 135, Ll 5
A deigrnych, drem adegrnwyf, 8402 : 135, Ll 6
A gwe deg, liw'r gawad d, 8405 : 135, Ll 9
O sirig a rois erod; 8406 : 135, Ll 10
A gefais drwy ddigofaint. 8408 : 135, Ll 12
O hud a rhyw symud rhus 8419 : 135, Ll 21
A lledrith yn dwyllodrus. 8420 : 135, Ll 22
A wyddyn' cyn no hyn hud: 8436 : 135, Ll 36
Y delyn a adeilwyd 8453 : 135, Ll 51
A thruth a gweniaith a thro. 8462 : 135, Ll 60
A thruth a gweniaith a thro. 8462 : 135, Ll 60
A thruth a gweniaith a thro. 8462 : 135, Ll 60
Deulafn o aur a dalant 8463 : 135, Ll 61
A fedry di o fydr doeth! 8466 : 135, Ll 64
Gwae a fwrw, gwiw oferedd, 8485 : 136, Ll 5
Gwae a wyl gwyw olwg 8489 : 136, Ll 9
Gwae a oerddeily gwayw erddi 8493 : 136, Ll 13
Gwae a wnl rhag rhyfel rhew 8497 : 136, Ll 17
Gwae a gr, gwiw y gorwyf, 8501 : 136, Ll 21
Ar ei hyd a eura hi. 8512 : 136, Ll 30
A chwedy'r hir edrychwyf 8541 : 137, Ll 23
A gwallt ei chwaer ar ei ben.' 8550 : 137, Ll 30
Rhoi perls a rhubi purloyw 8575 : 138, Ll 3
A gwisgo rhudd, mwyfudd merch, 8577 : 138, Ll 5
A gwyrdd, gwae ni fedd gordderch. 8578 : 138, Ll 6
A lliwiau gln ychwaneg, 8609 : 138, Ll 31
A lluniau tarianau teg? 8610 : 138, Ll 32
Dwy uchenaid a roesom 8649 : 139, Ll 27
A dorrai'r rhwym dur yrhm. 8650 : 139, Ll 28
Un peth a wnaf yn fy myw: 8653 : 139, Ll 31
(Gwae'r bardd a fai gywir bwl!) 8672 : 140, Ll 12
A warcheidw fy niweirchwaer. 8716 : 142, Ll 4
A roddwn bunt i'r ddyn bach; 8720 : 142, Ll 8
I'r ddyn aur a roddwn i, 8724 : 142, Ll 12
A roddwn, deuwn i'r daith. 8726 : 142, Ll 14
A hefyd, freuddwyd fryd fraint, 8731 : 142, Ll 19
Pedair a rown rhag peidiaw. 8738 : 142, Ll 26
A llw gwas dan ddail glasberth 8749 : 142, Ll 35
A ry mwy fyth er ei mwyn. 8756 : 142, Ll 40
Ateb a wnaeth ei phrydydd, 8769 : 143, Ll 9
A fynnai fi, fy nef oedd. 8780 : 143, Ll 18
Neu'n y nef ni a wnawn oed. 8788 : 143, Ll 24
A dewrddyn yw dy ordderch. 8794 : 143, Ll 28
Mi a wn blas o lasgoed 8797 : 143, Ll 31
Tra fo llen ar bren a brig. 8800 : 143, Ll 34
Hely a diol haul Deau, 8810 : 144, Ll 4
Hoyw dduael, hi a ddiainc. 8812 : 144, Ll 6
A bun ni'm cymer o'i bodd. 8814 : 144, Ll 8
Mair a Duw a Mordyrn, 8819 : 144, Ll 11
Mair a Duw a Mordyrn, 8819 : 144, Ll 11
Y rhai a wyl fy chwyl chwyrn, 8820 : 144, Ll 12
A wnl, hwn yw rhyfelnwyf, 8821 : 144, Ll 13
Ai cael bun hael a byw'n hir. 8824 : 144, Ll 16
Prydu gair, pryd a garwyf, 8829 : 144, Ll 19
Er ugeinpunt a ganpwyd. 8834 : 144, Ll 24
Gwerth hyn, ond gwarae a thwyll. 8836 : 144, Ll 26
A rois i, fal yr i saeth. 8850 : 145, Ll 2
Mi a euraf bob morwyn 8851 : 145, Ll 3
A phellach, er na phallwyf 8857 : 145, Ll 9
Wraig iefanc ar a gefais. 8866 : 145, Ll 18
Barf a chyrn byrfwch arnaf. 8870 : 145, Ll 22
Llariaidd a gweddaidd yw gwen, 8884 : 146, Ll 8
O frys haf a fwriais i 8885 : 146, Ll 9
A mefl i minnauAmen! 8890 : 146, Ll 14
O hanner dydd a honnir 8899 : 146, Ll 21
Hyd byrnhawn a bery'n hir, 8900 : 146, Ll 22
'Myn y Gwr a fedd heddiw, 8936 : 147, Ll 17
Am aur o ddyn, a marw 'dd wyf.' 8939 : 147, Ll 20
Mi a euthum at y Brawd 8950 : 148, Ll 5
A churio'n fawr o'i chariad, 8959 : 148, Ll 14
A dwyn ei chlod drwy Gymru 8960 : 148, Ll 15
A bod hebddi er hynny, 8961 : 148, Ll 16
A damuno ei chlywed 8962 : 148, Ll 17
'Mi a rown yt gyngor da. 8967 : 148, Ll 20
Llaesa boen y dydd a ddaw, 8970 : 148, Ll 23
A thewi 'r cywyddau 8972 : 148, Ll 25
Ond truth a lleisiau ofer, 8977 : 148, Ll 30
Ac annog gwyr a gwragedd 8978 : 148, Ll 31
A ddyco'r enaid i ddiawl'. 8981 : 148, Ll 34
Am bob gair ar a ddywawd. 8985 : 148, Ll 36
Tripheth a gerir trwy'r byd: 8990 : 148, Ll 41
Gwraig a hinon ac iechyd. 8991 : 148, Ll 42
Caru merched a gwragedd. 8997 : 148, Ll 48
Cerdd a bair yn llawenach 9002 : 148, Ll 51
A chyn iawned ym glera 9006 : 148, Ll 55
A chywyddau i Dduw lwyd 9010 : 148, Ll 59
Amser a osoded i fwyd 9016 : 148, Ll 63
Cerdd a genir ym mhob gwledd 9020 : 148, Ll 67
A phader yn yr eglwys 9022 : 148, Ll 69
Gwir a ddywad Ystudfach 9026 : 148, Ll 71
Wyneb trist drwg a ery'. 9029 : 148, Ll 74
Eraill a gr gyfanheddrwydd. 9031 : 148, Ll 76
Anaml a wyr gywydd pr 9032 : 148, Ll 77
A phawb a wyr ei bader. 9033 : 148, Ll 78
A phawb a wyr ei bader. 9033 : 148, Ll 78
Mi a ganaf, myn fy llaw, 9042 : 148, Ll 85
Duw a wyr, synnwyr sn, 9052 : 149, Ll 3
A byth ni'th gair o'r pair poen'. 9083 : 149, Ll 26
A geblynt, ni haeddynt hedd, 9101 : 150, Ll 3
Nr a rifer o Rufain, 9103 : 150, Ll 5
Ef a ddywawd, wawd wydnbwyll, 9113 : 150, Ll 15
'Duach fydd' a dwyoch fi! 9122 : 150, Ll 22
Brad y gwyr o bryd a gwedd, 9138 : 150, Ll 34
Hafod oer; hi a fu deg. 9146 : 150, Ll 42
A hefyd ger dy hoywfur 9157 : 151, Ll 7
Ef a fu ddydd, cerydd cur, 9158 : 151, Ll 8
A braich pob un, cof un fydd, 9165 : 151, Ll 15
A heddiw nid ydiw'r dydd'. 9172 : 151, Ll 22
Am hynt a wnaeth y gwynt gwyllt. 9176 : 151, Ll 24
A wnaeth cur hyd y mur main. 9178 : 151, Ll 26
'Ai'r gwynt a wnaeth helynt hwyr? 9183 : 151, Ll 29
Y byd a glybu dy wybodusgael 9205 : 152, Ll 5
A ddoeth i'r cyfoeth yn wyr cofus. 9210 : 152, Ll 10
O rym, Mair a thi, aur, myrr a thus. 9212 : 152, Ll 12
O rym, Mair a thi, aur, myrr a thus. 9212 : 152, Ll 12
Gwir Dad a Mab Rhad prydusac Ysbryd, 9213 : 152, Ll 13
Gormodd gwaith a rodd o'i rusamodau: 9219 : 152, Ll 19
A gloes ar wyal, glasu'r wus; 9233 : 152, Ll 32
Mawr lefain a wnaeth Mair wylofus. 9235 : 152, Ll 34
Dawn y blaid, a Duw 'n y blaen. 9252 : 153, Ll 4
Iesu, a moliannu Mair. 9256 : 153, Ll 8
A da oedd ei fam a'i dad. 9262 : 153, Ll 12
Tecaf a haelaf yw hon. 9270 : 153, Ll 20
Hwn a addewis i'r Israel. 9273 : 153, Ll 23
Hen fu ac ifanc a hael. 9274 : 153, Ll 24
Swrn yn ebystl a saint. 9280 : 153, Ll 28
Gwnaeth oriau a llyfrau lln. 9282 : 153, Ll 30
Rhoes i'w plith gwenith a gwin. 9284 : 153, Ll 32
Croes Duw a henwi Crist In. 9294 : 153, Ll 42
A gorau gair gan Fair fu. 9302 : 153, Ll 48
A'r Mab Rhad a gad o'r Gair. 9304 : 153, Ll 50
Mn a threbl, mwyn ei thrabludd. 9322 : 154, Ll 10
Croyw iawn fydd yn nydd a nos 9323 : 154, Ll 11
Cynhewi a thristu 9347 : 154, Ll 33
Ti a ddaethost at Ddafydd 9386 : 155, Ll 7
Ac er a ddl a ddrycin 9401 : 155, Ll 19
Ac er a ddl a ddrycin 9401 : 155, Ll 19
Ti a gwynud, dioer, yn llwyr 9406 : 155, Ll 21
A ddarfu ym, mau lym lid, 9408 : 155, Ll 23
Ef a beris gwr o'm gwlad 9414 : 155, Ll 29
Claer, chweg a theg yw ei thn. 9423 : 155, Ll 38
Hawdd fyd i heddiw a fydd, 9457 : 156, Ll 2
A dwyael, merch i dyrn 9459 : 156, Ll 4
A gwaed dyn, gwiw yw y tl. 9465 : 156, Ll 10
A charu'r saint gwych hoywrym 9505 : 157, Ll 17
A charu Duw. Ni chred ym. 9506 : 157, Ll 18
Fannog. 'Pa beth a fynny?', 9536 : 158, Ll 16
Ateb a gwrtheb yn gau 9547 : 158, Ll 25
Yn ei hiaith a wni hithau. 9548 : 158, Ll 26
A phwy o ddyn ni ffi'n dda? 9552 : 158, Ll 30
Curnen a fref fal cornawr, 9557 : 158, Ll 33
Deg loywiaith, doe a glywais, 9579 : 159, Ll 3
Ba ryw ddim a fai berach 9581 : 159, Ll 5
A gn ef o gu nwyfiant, 9592 : 159, Ll 14
Pregethwr a llywiwr lln, 9597 : 159, Ll 19
Odlau a mesurau serch, 9606 : 159, Ll 26
Edn diddan a gn ar gyll 9607 : 159, Ll 27
Adrodd a ganodd o gerdd. 9612 : 159, Ll 32
A thyst yt fyddaf i'th ddydd, 9618 : 160, Ll 2
O air orn, a roir arnaw. 9654 : 160, Ll 30
A didroed y doi adref. 9660 : 160, Ll 34
A gelltydd, fy nyn gwalltwiw; 9670 : 161, Ll 4
Drudaniaeth a dry dynion. 9674 : 161, Ll 8
A gerddais i, gwrddwas hir. 9686 : 161, Ll 18
A rhywyr oll, rhy oer oedd. 9700 : 161, Ll 30
A fu yn y gerwyn faen. 9704 : 161, Ll 34
Gwerin ffristiol a tholbwrdd, 9744 : 161, Ll 69
A bryn ym obry'n amwyll, 9761 : 161, Ll 84
Crefyddwisg yt a wisgwyd 9794 : 162, Ll 19
Bwyd y dydd ond bedw a dwr 9797 : 162, Ll 22
Dyffryn gwaisg addwyn a gwydd, 9813 : 162, Ll 36
A phrif afon, ffyrf ofwy, 9814 : 162, Ll 37
A ran y ddl wair yn ddwy, 9815 : 162, Ll 38
A dail yn lled, eilio'n llawn, 9816 : 162, Ll 39
Claf fm a gwan o anun, 9888 : 164, Ll 9
Es ac Ef a llythr hefyd, 9906 : 164, Ll 21
En ac A, dwg hynny i gyd.' 9907 : 164, Ll 22
Y ddyn, llawer annerch a ddwg, 9916 : 164, Ll 27
Od tew a gaeaf tywyll. 9923 : 164, Ll 32
Dyro, a hed ar fedwlwyn, 9954 : 164, Ll 53
A neawdr wyd yn y drain. 9961 : 164, Ll 60
A dwg wen eurwallt bennoeth 9966 : 164, Ll 65
Minnau a ddo' hyd yno'n d'l. 9969 : 164, Ll 68
Mewn dail a rhisg y'th wisgwyd. 9978 : 165, Ll 3
Poen a'th ddug, pwy a wnaeth hyn'. 9996 : 165, Ll 18
Dig a briwedig ydwyf, 10000 : 165, Ll 20
Ymy ddoe, yma a ddoeth 10002 : 165, Ll 22
A llusgo fy naill esgair 10005 : 165, Ll 25
A dwyn fy siop a'm topiau 10007 : 165, Ll 27
Ti a gai iawn teg i wr: 10014 : 165, Ll 32
Bid ei chaeldail bedw a chyll, 10024 : 166, Ll 4
A griddfan am Eigr ruddfalch. 10028 : 166, Ll 8
Myfy a af, mwy ofal, 10037 : 166, Ll 15
Truan oer mewn tro a nych 10040 : 166, Ll 18
Dy glwyf i mewn d a glaw?' 10050 : 166, Ll 24
'Oernos a welych arnaf, 10061 : 166, Ll 29
Dillwng dy fardd a dwyllwyd 10069 : 166, Ll 37
Pa beth a gais gwr o bell, 10077 : 166, Ll 43
A gwraig foel o'r graig felen. 10134 : 170, Ll 4