'MHOENI...................1
Am hynny darfu 'mhoeni. 9513 : 157, Ll 25
 
 'MHWYNT...................1
A gorau 'mhwynt, gwrm ei hael, 4710 : 69, Ll 12
 
 'MI.......................1
'Mi a rown yt gyngor da. 8967 : 148, Ll 20
 
 'MLAEN....................1
Rhedai 'mlaen rhawd ymlyniaid. 4204 : 60, Ll 46
 
 'MOD......................2
Ai 'mod yn gwufr arddufrych, 8273 : 132, Ll 19
Gwaeddai i'm ôl pe gwyddai 'mod, 8628 : 139, Ll 6
 
 'MODD.....................1
O chai 'modd, o chymyddy.' 7518 : 117, Ll 28
 
 'MOES.....................1
'Moes arwydd — drwg y'm llwyddwyd, 9914 : 164, Ll 25
 
 'MOGEL....................2
'Mogel, nid mi Rys Meigen. 2099 : 27, Ll 66
'Mogel di fod, mwygl dy fost, 2169 : 28, Ll 58
 
 'MOGELWCH.................1
'Mogelwch, cedwch rhag hwn.' 5013 : 73, Ll 60
 
 'MORFUDD..................1
'Morfudd weddaidd anghywir, 7487 : 117, Ll 1
 
 'MRON.....................1
Drwy 'mron a'm calon a'm corff 5355 : 78, Ll 44
 
 'MYFI.....................2
'Myfi, a gad dy ymofyn, 4333 : 63, Ll 13
'Myfi yw'r bardd digrifair 9894 : 164, Ll 13
 
 'MYN......................2
'Myn fy nghred, pe mynegwn 4379 : 63, Ll 51
'Myn y Gwr a fedd heddiw, 8936 : 147, Ll 17
 
 'MYS......................1
O groen mollt i grino 'mys. 1274 : 15, Ll 28
 
 'N........................3
Yn wleddau, 'n foethau, yn faeth, 1290 : 15, Ll 42
Dan guraw y llaw 'n y llall, 6069 : 92, Ll 28
Dawn y blaid, a Duw 'n y blaen. 9252 : 153, Ll 4
 
 'NA.......................2
'Na wir, tyngu ni weryd, 7499 : 117, Ll 11
'Na fydd salw, ferch syndalwisg, 7925 : 125, Ll 17
 
 'NAGE.....................1
'Nage, wr hael, anwr hyll, 4343 : 63, Ll 21
 
 'NGHAMDRAMWY..............1
A faddeuo 'nghamdramwy. 7594 : 119, Ll 13
 
 'NGHARCHAR................1
Dyn wy' 'ngharchar dan aeaf 3858 : 55, Ll 61
 
 'NGHÔR....................1
Roi 'nghôr llawn fynor Llan–faes 1693 : 22, Ll 38
 
 'NGOFAL...................1
Mwy yw 'ngofal, dial dyn, 7784 : 123, Ll 11
 
 'NGOLUD...................1
'Ngolud oedd, fy ngweled i 8868 : 145, Ll 20
 
 'NHWY.....................1
Cynhwyllion hinon yn' 'nhwy; 9724 : 161, Ll 52
 
 'NI.......................4
'Ni bu rhag gofal wâl well.' 4594 : 67, Ll 24
'Ni chai, fab o ael y fro, 8783 : 143, Ll 19
'Ni wn i achos, gwan wyf, 9999 : 165, Ll 19
'Ni wnaf, ddyn truan annoeth, 10075 : 166, Ll 41
 
 'NID......................2
'Nid celgwr gwr a garo, 7942 : 125, Ll 29
'Nid ydyw Duw mor greulon 8986 : 148, Ll 37
 
 'NIS......................1
Ysgoywan wyf, 'Nis gwn i'. 3034 : 42, Ll 12
 
 'NTWY.....................1
Llyna 'ntwy, llinynnaid teg. 405 : 4, Ll 38
 
 'NYCHLYD..................1
'Nychlyd fardd, ni'th gâr harddfun, 2766 : 36, Ll 65
 
 'NYN......................1
Ni fynnai 'nyn fi na neb. 9510 : 157, Ll 22
 
 'O........................2
'O thry i'th ogylch, iaith ddrud, 3594 : 52, Ll 19
'O mynny, nef i'm enaid, 8747 : 142, Ll 33
 
 'OCH......................1
'Och' fwy nog 'och fi' nac 'ef'! 5509 : 81, Ll 14
 
 'OCH'.....................1
'Och' fwy nog 'och fi' nac 'ef'! 5509 : 81, Ll 14
 
 'OCHAN....................1
'Ochan! Nid pell y gelli, 4756 : 69, Ll 41
 
 'OERNOS...................1
'Oernos a welych arnaf, 10061 : 166, Ll 29
 
 'OFER.....................1
'Ofer i ti, gweini gwyd, 2744 : 36, Ll 47
 
 'OS.......................1
'Os gwir, edn, mau ehednwyf 3630 : 52, Ll 49
 
 'PA.......................6
'Pa anaf arnaf amgen 4367 : 63, Ll 41
Fannog. 'Pa beth a fynny?', 9536 : 158, Ll 16
'Pa bryd y doeth, gyw noethfrych?' 9938 : 164, Ll 41
'Pa un wyd yn penydiaw 10049 : 166, Ll 23
'Pa ddysged neu pa ddisgwyl 10085 : 166, Ll 47
'Pa ryw orllwyn mewn llwyni 10093 : 166, Ll 51
 
 'PAID.....................1
'Paid â'th esgusawd wawdwas, 4746 : 69, Ll 33
 
 'PERHÔN...................1
'Perhôn egori, pe rhaid, 5952 : 90, Ll 17
 
 'POND.....................1
'Pond cyffredin y dinas? 5078 : 74, Ll 39
 
 'PRYFED...................1
'Pryfed y sydd yn profi, 4734 : 69, Ll 27
 
 'PWY......................2
'Pwy yw?' heb ef, 'Er pa beth? 6242 : 95, Ll 22
Ai 'Pwy?' oedd ym mhob heol. 6500 : 99, Ll 18
 
 'PYS......................1
'Pys irgyll rhydd, gwydd gweilchwynt, 6235 : 95, Ll 19
 
 'R........................3
I'r rhai ni wyr 'r hyn a wn, 4380 : 63, Ll 52
Dilidia, 'r dyn dyledawg. 6413 : 97, Ll 52
Ac am hynny, 'r deddfol Frawd, 9034 : 148, Ll 79
 
 'RHAWG....................1
Rhag addef 'rhawg a wyddost 4387 : 63, Ll 56
 
 'RHO......................1
'Rho Duw, wraig gall, pe gallud 5407 : 79, Ll 35
 
 'ROEDDWN..................1
Mal 'roeddwn, inseiliwn sail, 4157 : 60, Ll 5
 
 'RWYD.....................1
Sefyll dan yr irgyll 'rwyd, 9890 : 164, Ll 11
 
 'SBLENNYDD................1
Dywaid i wen liw 'sblennydd 9828 : 162, Ll 51
 
 'SEMLEN...................1
'Semlen yw hon naws amlwg, 6002 : 91, Ll 11
 
 'STAFELL..................1
Geirfas dwf, ger fy 'stafell?' 10078 : 166, Ll 44
 
 'TAW......................1
'Taw, fawlfardd, tau ofalfydr, 2664 : 35, Ll 31
 
 'TRUAN....................1
'Truan nid oedd traean dydd'. 7977 : 126, Ll 20
 
 'TYDI.....................1
'Tydi, y bwth tinrhwth twn 9151 : 151, Ll 1
 
 'TYDY.....................1
'Tydy ehediad tewdwrf, 3570 : 52, Ll 1
 
 'TYFU.....................1
'Tyfu cwrel y'th welais. 10011 : 165, Ll 29
 
 'UN.......................1
'Un diriaid, Enid oroen, 10045 : 166, Ll 21
 
 'WYNEB....................1
'Wyneb llawen llawn ei dy, 9028 : 148, Ll 73
 
 'Y........................21
Y beirdd, 'y Neon barddonïaidd. 812 : 8, Ll 24
Neud bardd 'y neddair, ffyrfair, ffurfaidd, 816 : 8, Ll 26
'Y nghred, y mab arabddoeth, 1792 : 23, Ll 55
Amod rhwydd ('y myd rhyddoeth) 3449 : 49, Ll 45
'Y mendith yn y mawndir. 4147 : 59, Ll 46
'Y mwdwl gwair, ai madws?' 4556 : 66, Ll 34
Diau, 'y nyn, o daw nos.' 4767 : 69, Ll 48
Mae'n rhyfawr ym 'y nhrafael, 5261 : 77, Ll 13
Ni thrig eithr ym mrig 'y mron; 5278 : 77, Ll 28
Heiniar mawl, hwn ar 'y min, 5595 : 83, Ll 38
Salm rwydd, ys aelaw 'y mraint, 6007 : 91, Ll 14
Rhai a'r a'th eilw 'y rhiain' 6362 : 97, Ll 7
'Y myd, wrth dy brydydd mwy 6416 : 97, Ll 55
Od ardd 'y ngran graeanfylch, 7548 : 118, Ll 23
Drach 'y nghefn, drych anghyfnerth, 8566 : 137, Ll 42
Wybod 'y mod mewn bedw mân.' 8790 : 143, Ll 26
'Y brawd du, ie, bry, taw! 9087 : 149, Ll 28
Rho Duw, 'y mun, rhaid i mi 9667 : 161, Ll 1
'Y draenllwyn glas urddasawl, 9976 : 165, Ll 1
'Y mae draw mewn anghyflwr 10035 : 166, Ll 13
'Y myd aur, i mi od af, 10062 : 166, Ll 30
 
 'YM.......................1
'Ym y dôn'; dyn mwyn a'u dwg.' 6232 : 95, Ll 18
 
 'YMOGEL...................1
'Ymogel, tau, y magl tost, 4386 : 63, Ll 55
 
 'YN.......................1
Ar hynny cenais 'Yn iach, 8651 : 139, Ll 29